S:1

40 kişilik bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı
2/3 tür.
Buna göre bu sınıfta kaç kızöğrenci vardır?

40 kişilik bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı2/3 tür.Buna göre bu sınıfta kaç kızöğrenci vardır? sorunun cevabı "24" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Osmanlı Devleti’nde, aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Yeniçeri Ocağı’nın temeli atılmıştır? Çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına neden olan olağan dışı doğa olaylarına genel olarak ne ad verilir? I. Orta lamel oluşumuII. BoğumlanmaIII. İğ ipliği oluşumuIV. DNA eşlenmesiV. Sentrozom eşlenmesiYukarıdakilerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen hücre döngüsündeki farklılıklardandır? Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesi değildir? I- Isı artışıII- Besin kıtlığıIII- Salgın hastalıklarYukarıda verilenlerden hangileri popülasyonun yaşadığı çevrede sürekli büyümesine engel olan çevre direncini oluşturur?  Aşağıdakilerden hangisi bir sanat metninden alınmıştır? Hangi kelime hem tekil hem de soyuttur? " Elli yedi " sayısının, sayı değeri farkı kaçtır? 5y=ax+3 doğrusunun eğimi -3 olduğuna a sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi “ kalın “ kelimesinin zıt anlamlısıdır? Tedbir kelimesinin eş anlamlısı nedir?   Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biri değildir?  Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik çarpmış birine nasıl müdahale edilmesi doğrudur? Okumak insana olgunluk, konuşma canlılık, yazma da açıklık verir. Bazı kitapları sadece tatmak, bazılarını tamamen yutmak, pek azını ise çiğneyip sindirmek gerekir.Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? We have a car but - - - - is very old. You should eat this cake. It - - - - delicious. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin as. Kız çocuklarından biri değildir? • Tarihteki ilk antlaşma Kadeş Antlaşması’dır. •Yaşasın, kar yağmaya başladı! •Şu paketleri bir üst kata taşı. Bu cümlelerde dilin aşağıdaki işlevlerinden hangisi örneklendirilmemiştir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?  Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  Nurettin Topçu, öğretmenlikle ilgili olarak “Tahammülsüzlüğün, şikâyetin başladığı yerde muallimlik davası biter. Muallim, daima muvaffakiyetsizliğin, zaaflarının sebebini arayarak kendisini düzeltmeye çalışmalıdır. Gandi, talebelerinde hata görürse bunun sebebinin kendi nefsindeki kifayetsizlik olduğunu kabul ederek oruç tutardı.” ifadesini kullanmıştır.Bu paragrafa göre bir öğretmenin öncelikle aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisine sahip olması beklenir? Türkiye’de aşağıdaki sektörlerden hangisinin ham madde kaynağı küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinden sağlanmaktadır?  Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 18.ve 19. YY’larda dünyada toplumsal ve siyasal olaylara yön veren       gelişmelerden birisidir?   Yazarlar, herkesten farklı düşünmekle değil bu düşüncelerini farklı bir şekilde anlatmakla sanatçı olurlar.Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir ?  Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi mezhepler için yanlıştır?  Ali’nin dedesinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birincisinden 4875, ikincisinden 3276 tane ceviz topladılar. Cevizlerin 3456 tanesini eve ayırıp diğerlerini sattılar. Dedesi kaç ceviz satmıştır? Donan bir madde ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? ‘utangaç,saat,akıl,zeki,kalem’ isimlerinden hangisi türemiş isimdir? “Eyvah eli yandı ( ) “ cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz Sosyal Haklarımızdan biri değildir?   Allah’ın doksan dokuz ismi (sıfatı) vardır. Bunlara- - - - denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın kesin olarak iki bloğa ayrıldığının  ve  ABD  - Rusya  soğuk savaşının başladığının bir göstergesi  olarak  kabul  edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir