S:1

Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır?

Bir spor kulübünde yüzme ve tenis kursları verilmektedir. Yüzme kursuna 35, tenis kursuna 17 ve her iki kursa 8 kişi katıldığına göre bu iki kursa toplam kaç kişi katılmıştır? sorunun cevabı "44" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Turtles move - - - - while rabbits can move - - - - . Boyu eninden 3 cm uzun olan bir dikdörtgenin çevresi 38 cmdir? Bu dik dörtgenin eni kaç santimetredir? 80'nin %60'ı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi küçük yaraların kapatılması amacıyla kullanılır? Göz sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? I- Saltanatın kaldırılması II- Soyadı Kanununun kabul edilmesi III- Çeşitli fabrikaların açılması IV- Kanun önünde bütün vatandaşların eşit olması Yukarıdakilerden hangisi AtatürkünCumhuriyetçilik ilkesi ile ilişkilendirilebilir? Yunus okur diller ile Ol kumru bülbüller ile dizeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 30 un 15 eksiği kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir? Dünya, Güneş ve Ayın büyüklüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kuran-ı Kerimin Allah tarafından korunup günümüze kadar bir değişikliğe uğramadan geldiği mesajını veren ayet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. ( ) Çamaşırları çamaşır makinesinde yıkamak daha az su harcar.( ) Otomobili bulan bilim adamı Tohamas Edisondur.( ) Bazı teknolojik ürünler doğaya zarar verebilir.( ) Pazardan patates almak üretime örnek verilebilir.( ) Bilinçli bir tüketici aldığı ürünün son kullanma tarihine bakar. - Adalar, Kamer ve Zühre şairi olarak şöhret kazandı.Tiyatro ile yakından ilgilenmiştir.Eserlerinden bazıları şunlardır: Sisler ve Hisler, Kırlar ve Denizler, Kösem Sultan...Özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bir problemin nedenlerini anlamaya yönelik olarak kullanılan problem çözme yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemde problem baş kısma yazılarak bu problemi ortaya çıkaran nedenler ise 45 derecelik açıyla gövdeye birleştirilmiş çizgiler üzerine yazılır..Yukarıda tanımı verilen problem çözme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Seni seven âşık neylesin malıYumdukça gözünden döker mercanıBurnu fındık, ağzı kahve fincanıŞeker mi, şerbet mi, bal Acem kızıBu dizelerde aşağıdaki edebî sanatlardan hangileri vardır? Aşağıdakileden hangisi sorumluluklarımız arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi anne babamıza karşı sorumluluklarımızdan değildir? Kuranda adı geçen peygamberlerdendir. Allah'ın emri ile bir gemi yapmıştır. Kuranda bir surede anlatılan kıssa ona aittir. İnsanları ve diğer canlıları tufandan kurtarmıştır.Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Aşağıdaki olaylardan hangisi Medine döneminde gerçekleşmemiştir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır? Babaannem zaman eski bir dizi izlese gözlerinde yaşlar akmaya başlar.diye belirten Mustafa annesinin hangi özelliğinden bahsetmektedir? 3, 5, 0, 1, 4, 7 Rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek en küçük 6 basamaklı doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Balonun içindeki maddenin bulunduğu hal aşağıdakilerden hangisidir? Çevresine ışık yayan cisimlerin genel adı hangisidir? Minik bir göçmen kuşun çığlığında yakaladım sabahı. Ne gece ne sabahtı zaman. Sonsuzluğun gri örtüsünü yırtmak üzereydi güneşin ilk ışıkları. Öylesine bir günü kucaklamak üzereyken aydınlık, evrenin sonsuzluğunda bir nokta gibiydim. Başımı pencereye çevirince göz göze geldik denizle ve denizin eşsiz mavisi ile. Henüz uyanmamıştı martılar, gemiler, balıkçı tekneleri, kayıklar. Her şey, her yer uykudaydı. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişi değildir? Sümeyye 2 dakikada 240 sözcük okuyor. Buna göre Sümeyye 20 saniyede kaç sözcük okur? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Elektrik telleri, elektriği iyi ileten maddelerden yapılır. Buna göre, elektrik telleri aşağıdaki maddelerden hangisinden yapılır? Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik kazılar sonucu bulunan tarihi nesnelere örnek olarak gösterilemez? Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanımın Türkiyede ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir? sorusuna öğ-rencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin Sami Ayşe: Ziya Gökalp Mustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanımın sorusuna doğru cevap vermiştir?C) Mustafa D) Bilge{C}1. Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanımın Türkiyede ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir? sorusuna öğ-rencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin Sami Ayşe: Ziya Gökalp Mustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanımın sorusuna doğru cevap vermiştir? Kuranın 113. suresidir. Mekkede indirilmiştir. Beş ayettir. Sabah (şafak) manasına gelir. Sure- nin konusu, insana zarar verebilecek doğadaki olaylar, cehalet ve bilgisizlik, bozgunculuk ve kıskançlıktır. Ayrıca surede, bu tür kötülüklerden Allaha sığınmamız gerektiği anlatılır. Sahih altı hadis kitabın birleştirerek oluşturulan temel hadis kitabının adı aşağıdakileden hangisidir? Kullarım sana, beni sorduğunda (de ki), ben onlara çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm... (Bakara suresi, 186. ayet)• Dua ibadetin özüdür. (Hadis-i Şerif)Bu ayet ve hadisi kendisine ilke edinen bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülmez? İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir? yüz beş bin altı sayısının yazılışı hangisidir ? Aşağıdaki canlı varlıklardan hangisini çevremizde diğerlerine göre daha çok görürüz? Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir? Aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıyan oyunlar, geleneksel çocuk oyunu olarak ifade edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir