S:1

...Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz. (Tevbe suresi, 25. Ayet)
Ayette bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

...Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz. (Tevbe suresi, 25. Ayet)Ayette bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Huneyn Savaşı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir dış kuvvete bağlı olarak oluşmuş yeryüzü şeklidir? Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır. Yasaların çiğnenmesi durumunda, toplumdakarışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir.Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Atatürkün vefatı sırasında başbakanlık görevinde bulunan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken kurallardan biridir? The teacher asked students to send their homework as an email - - - - . Cumhuriyet döneminde hangi kanunun kabul edilmesi ile toplumsal ve ekonomik ha­yatta kadın - erkek eşitliği sağlanmıştır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlamca farklıdır? 8 in yarısı kaçtır? Alican, Ortaokul 5.sınıfa gitmektedir. Okuyup dok­tor olmayı çok isteyen Alicanı babası okula gön­dermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir.Ortaokul 5.sınıfa giden Alicanın aşağıdaki hak­larından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir? Gerçekte aslı esası olmayan; fakat dinde varmış gibi kabul edilen davranışlara .............. denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır? Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün interfaz basamağında görülür? a negatif bir rasyonel sayı olduğuna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? Osmanlı devletinin I. Dünya savaşına girmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Fiziki haritada yükseltiler renkle gösterilir.Yukarıdaki açıklamaya göre kahverengi renkle aşağıdakilerden hangisi gösterilir? Aşağıdakilerden hangisi dış gezegen değildir? Akşam yemeğinde masada tavuk, yoğurt, su, pilav ve salata vardır. Ahmet ile annesi konuşurlar.Ahmet: Ben sadece tavuk yiyeceğim.Anne : Vücudunun sağlıklı olması için tüm besinlerden yeteri kadar yemelisin.Ahmetin annesi neyin önemini anlatmak istemiştir? Sosyo-politik sistemlerde amaçların yerine getirilmesine yönelik tüm ilgili aktörler tarafından gerçekleştirilen ortak çabalar bütününe ne ad verilir? Bilgisayarın görüntüyü işlemesini sağlayan kart aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bayram namazı için doğru değildir? İlk resmi Türkçe gazete hangisidir? Gözle görülüp elle tutulabilen canlı veya cansız varlıklara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? ..................kişi her şeyi en iyi yanından görür. Her durumda iyi bir çıkış yolu görür. Bütün koşulların iyiye gideceğine inanır.Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir? 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğer-lerinden farklı bir alanda kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir ? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • Canlılarda, D vitamini oluşumunu hızlandırır.• Yazın öğle vakti güneş çarpması diye tanımlananolaya yol açar.• Dezenfeksiyon amacıyla bakterilerin yok edilmesindekullanılır.Yukarıda verilen özellikler ışık tayfındaki hangiışınlara aittir? Aşağıdakilerden hangisi manevi (iç) temizliktir? Ahi Evran Türbesi hangi ilimizdedir? Cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ........................... adı verilirCümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin ana konularından biridir? ‘Kuranda adı 8 defa geçer. Ünlü Semud kavmine onları Allaha iman ettirmek için gönderilmiştir. Allah mucize olarak dişi bir deve göndermiş fakat kafirlerden bir grup gizlice deveyi öldürmüş böylelikle helak olmuşlardır. Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Varlığı bütün olarak ele alıp varlıkla ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı varlık felsefesidir.Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin varlığa dair sorularından değildir? Merve Hanımın marketten aldığı 1 kova yoğurt 5 kg gelmektedir. Boş kovanın ağırlığı 550 gr olduğuna göre yoğurtun kütlesi ne kadardır ? Sinem : You look sleepy today. Did you go to bed late last night?Sue :Yes, - - - - and today is the deadline.Sinem : Oh, I see. Peygamberimize(s.a.v.) ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir? This is my mother. _______ is Ece. Yukarıdaki cümleyi en uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almayan bir bilim dalıdır? Aşağıdakilerden hangisi, Kök Türk Devletine son veren Türk topluluklarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir