S:1

Aşağıdaki olaylardan hangisiMedine döneminde gerçekleşmemiştir?

Aşağıdaki olaylardan hangisiMedine döneminde gerçekleşmemiştir? sorunun cevabı "İsra ve miraç olayı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Türkiye fiziki haritasını inceleyen bir öğrenci aşa­ğıdakilerden hangisiyle ilgili çıkarım yapamaz?  Toprak yapısı bozulmadan mevcut komünite yapısının bozulmasına ikincil süksesyon denir.Buna göre,I. aşırı otlatma,II. yangın,III.  kuraklıkverilen durumlardan hangileri ikincil süksesyona sebep olabilir?       I. Uçan kuş   II. Paraşüt  III.  UçurtmaYukarıda verilenlerden hangisine veya hangilerine hava direnci etki eder? Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir? Genellikle günlük gazetelerin belirli köşelerinde yayımlanan bu türde ortaya konulan sorunlar kısa, yalın ve akıcı bir üslupla anlatılır. Okuyucunun ilgisini sürekli olarak canlı tutabilmek için yazarların konularında tekrarlara düşmemesi; kapsamlı bir kavrayış gücüne, derin bir kültür zenginliğine ve geçmişlegünlük olayları kaynaştırabilme ustalığına sahip olması gerekiyor.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa: Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözünü keser.Gamze: Okul eşyalarına zarar vermez.               Ali Burak: Söz almadan konuşur.Yukarıda bazı öğrencilerin özellikleri verilmiştir. Buna göre hangi öğrenci kurallara uygun davranır?  Aşağıdaki  kabilelerden  hangisi Bedir Savaşı’ndan sonra Medine’yi terketmek zorunda kalmıştır? 3 yüz binlik +8 binlik + 2 yüzlük + 1 onluk  Yukarıda çözümlenişi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Yüce Allah’ın gönderdiği son İlahi Kitap hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?  Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur? Good morning. I - - - - to speak to Mr. Taylor please. “Türkiye çöl olmasın!” kampanyasını aşağıdakilerden hangi sosyal örgüt başlatmıştır?  Ardışık 3 çift sayının toplamı 162 ‘dir. Büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde "-ki" eki yanlış yazılmıştır? “Can kulağıyla dinlemek.” deyiminin anlamı aşağıdakilerde hangisidir? 3 onluk 5 birlikten oluşan sayının 15 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye neden olur? Alevilik-Bektaşilikte cem her zaman yapılabilir. Bazı durumlara özgü cemler vardır. Birbiriyle küs olan, bir başkasının hakkını, hukukunu çiğneyen ve herhangi bir kişiye zarar verecek davranışlarda bulunan kimselerin sorunları çözüldükten sonra tekrar cemevine alınabilmeleri için yapılan özel bir cem töreni vardır.Bu parçada anlatılan cem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Tavafa hangi köşeden, nasıl başlanır? Yalancı peygamberlerle  mücadele eden halife, aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde aşağıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(…….) “Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı “ Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.” demektir. (…….) Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır.(…….) Her işe başlarken “Elhamdülillah” deriz.(…….) Dileklerimizin gerçekleşmesi için Allah’a dua ederiz.(…….) Selamlaşmak, insanları birbirine ile iletişimini azaltır. Ütopyalar, toplumsal düzenin iyileştirilemeyeceğine inanılan düşünürler tarafından, gerçekleşmesi fazla mümkün olmayan düşsel bir toplum modeli olarak tasarlanarak var olan sisteme eleştiriden doğmuştur.Buna göre, ütopyalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Berk’in yaşı 8’dir. Amcası, Berk’ten 42 yaş büyüktür. Buna göre Berk’in amcası kaç yaşındadır? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? Trablusgarp Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir? I. Malazgirt SavaşıII. Dandanakan SavaşıIII. Pasinler SavaşıIV. Katvan SavaşıYukarıdaki savaşlardan hangileri Anadolu hakimiyeti için Türkler ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır? Kavramlardan biri diğerinin tüm bireylerini kapsıyorsa aralarında "tam girişimlilik" ilişkisi vardır.Buna göre, hangi seçenekte verilen kavramlar arasında tam girişimlilik ilişkisi vardır? “Türkiye’nin güvenliğini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir barış istikameti bizim daima prensibimiz olacaktır.”ATATÜRK Atatürk’ün bu vecizesini, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi planlı olmamızın yararlarındandır? Olguların saptanması $ Gözlem $ Hipotez $ Deney $ Kuram $ YasaYukarıda verilenler hangisinin aşamalarıdır? “O, sabahı aydınlatandır. O,geceyi dinlenmezamanı, Güneş ve Ay’ı(vakitlerin tayini için) birerhesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve herşeyi) çok iyi bilen Allah’ın takdiridir.”(En’am suresi, 96. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Ağaıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin yalın halindedir? Hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir. Asıl hayat ölüm ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan hayattır. Bu hayata ………….. denir.Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? "Babam, ekşi elmayı daha çok seviyor." Bu cümlede varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre toplum hizmeti çalışmalarında esas alınan aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir