Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ahiret inancına sahip bir kişiden aşağıdaki davranışlardanhangisini yapması beklenmez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ahiret inancına sahip bir kişiden aşağıdaki davranışlardanhangisini yapması beklenmez? sorunun cevabı "İnsani ilişkilerini menfaat üzerine  kurar." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir?  Osmanlı Devleti , 19.yüzyılda Batılı büyük devletlerle ittifak arayışı içine girmiş Fransa,Rusya,İngiltere ve daha sonrada  Almanya ile geçici dostluklar kurmak zorunda kalmıştır.       Osmanlı yönetiminin böyle bir siyaset izlemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsünün 2 katına, B açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün 3 katına eşittir. A, B ve C açılarının ölçüleri toplamı 180° ise C açısının ölçüsü kaç derecedir?  Kemiğin bazı kısımlarına ait görevler verilmiştir. I.    Dayanıklı yapısıyla kemiği dış etkilerden korur.II.   Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar.III.  Kemiklerin birleşme noktalarıdır ve boyca uzamayı sağlar.Bu görevler aşağıdaki kısımlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır? Aşağıdaki araçlardan hangisi kimyasal enerjiyi kinetik enerjiye çevirir? İnsanı, diğer canlılardan ayıran en temel özelliği hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanın doğayı olumlu yönde değiştirmesine bir örnek değildir? Ayşe : Peygamberimiz’in adı geçtiğinde söylediğmiz bir sözdür.Elif : “Allah’ın selamı onun üzerine olsun” anlamına da gelir.Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder.Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler?  Bilgisayarın elle tutulabilir, elektronik parçalarına ne ad verilir? I. Sümer Kralı Urnamu’nun yaptığı hukuksal düzenlemelerde; bir kişinin, başka bir kişinin kemiğini kırması halinde para cezasıyla cezalandırılacağı yer almaktadır.II. Babil Kralı Hammurabi kanunlarında; bir kişinin gözünü çıkaranın aynı şekilde cezalandırılacağı yer almaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangise ulaşılamaz? Hangisi 3 kelimeden oluşmuş bir cümledir?