S:1

Dünya petrol üretiminin kaçtakaçını İslam dünyası karşılar?

Dünya petrol üretiminin kaçtakaçını İslam dünyası karşılar? sorunun cevabı "%  65  ’ini" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde yayalara düşen görevlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biridir? Dilimizde kaç harf (ses) vardır? Aşağıdakilerden hangisi birleşik ad değildir? Hangi tümcede tarih yanlış yazılmıştır? Bir ikiz kenar üçgenin  çevresi 230 cm’dir. İkiz kenarlarından biri 72 cm olduğuna göre ikiz olmayan kenarın uzunluğu kaç cm’dir? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Which one is false? Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için öncelikli örnek değildir?  Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Annem bu sene 60 kilo çilek reçeli, 20 kilo vişne reçeli yaptı.Annem çilek reçellerini 5 kiloluk kavanozlara eşit doldurduğuna göre kaç kavanoz kullanmıştır? 27cC  ’de sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı 0, 2 atm’dir.Bu gazın sıcaklığı kaç °C’ye çıkarılırsa basıncı 0, 4 atm olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır  “Her şey insanla güzel            Doğan güne karşı gerinen evler            Mavi  rüzgarların  koştuğu sokak            İnsan olmazsa kötü resimler gibi            Lacivert  bahçelerde başlayan bahar            Temmuz  tarlalarında  başak.”                            Şiirin teması nedir?  Betül' ün 14, Cemal’in 5 kitabı var. İkisinin toplam kaç kitabı vardır? Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan ve tarihteki büyük Türk imparatorluklarının sayısını simgeleyen yıldız sayısı kaçtır?  Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki teşkilatlardan hangisine üye olmuştur? I. RomanyaII. SırbistanIII. YunanistanIV.  BulgaristanYukarıdaki devletlerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri grubunda yer almıştır? Cebimde bulunan 80 liranın önce yarısını sonra kalan paramın da yarısını harcadım. Geriye kaç liram kaldı? Arabalarımız 16 katlı “Özbekistan Mihmanhanası” önünde durduğu zaman, güneş bir iki minare boyu ancak yükselmişti. Gördüm ki Özbekistan mihmanhanası, etrafını kuşatan geniş caddelere, birkaç metre yükseltilen yığma bir düzlükten bakıyor. 16 katlı Özbekistan Mihmanhanası, modern bir otel. Meydanın bir köşesinde, kocaman bir havuzun sayısız fıskiyelerinden şakırdayarak dökülen suların ince musikisi, kuş cıvıltılarıyla birlikte, etrafa perde perde yayılıyor. Ve o serin meydanı süsleyen iri güller, sabah mahmurluğuyla yüzümüze gülümsüyorlar. İki bin kişilik Özbekistan Mihmanhanasında, bizim için ayrılan odalarımıza çekildik.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt simetri doğrularından biri boyunca kesildiğinde iki karesel bölge elde ediliyor. Elde edilen karelerden birinin çevresinin uzunluğu80 cm’dir.Yukarıdaki I numaralı yapıya en az kaç birim küp eklenirse II numaralı yapı oluşur?Buna göre kâğıdın kesilmeden önceki çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? şağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden değildir?   ''Sınıfımıza yeni bir yazı tahtası alındı'' tümcesi kaç heceden oluşmuştur? Boyutu a olan küp şeklindeki bir cismin boyutu 2a’ya çıkarılıyor.Buna göre bu cismin dayanıklılığı ilk durumuna göre nasıl değişir? “ Konuk” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Verilen hangi sözcük isim değildir? Ateş “Ben bütün varlıkların en güçlüsüyüm.” dedi. Su “Ya ben?” diye sorunca, ateş “Seni bütüne katmadım.” diye cevap verdi.Paragrafa göre bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?  İstiklal mahkemeleri ulusal kurtuluş mücadelesine karşı başlatılan ayaklanmaları bastırmak ve suçluları cezalandırmak amacıyla kuruldu. Üyeleri de meclisten güvenoyu almış olan milletvekilleriydi. Bu gelişmelerin, TBMM’nin o dönemdeki I-     YargılamaII-    Kanun YapmaIII-   Barışın esaslarını belirleme Yetkilerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir?   Kasa içerisindeki donanım parçalarının elektriğini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) İslam dini eski ve yamalı elbise giymeyi değil, pis ve kirli elbiseler ile gezmeyi yasaklamıştır.​(....) En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır.​(....) Peygamberimizin az sözle çok şey anlatma özelliğine “Hatemü’l-Enbiya” denilmiştir.​(....) Peygamberimiz Allah’tan aldığı bazı emirleri insanlara aktarmak istememiştir.​(....) Peygamberimiz sokakta gördüğü çocuklarla şakalaşmaktan kaçınmış ve uzak durmuştur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargı, sebebiyle birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz Hz.Muhammed’in kabrine verilen isimdir? Zamanımızı doğru kullanmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?  Milletvekili seçilebilmek için kaç yaşını tamamlamış olmak gerekir?  Eric  : Is he your son?Hilda  :Of course not. He is my sister’s son.Eric  : Oh, you mean - - - -.Hilda  : Yes, exactly. Divan-ı Hümayun’u kaldırarak bakanlıklar kurdum. -Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdım.- İlköğretimi zorunlu hale getirdim.Yukarıda belirtilen ıslahatlar aşağıda belirtilen alanlardan hangisi ile ilgili değildir? İnsanın inancı gereği Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yaptığı her iyi iş ve faydalı davranış ibadet sayılır.Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?  “Rengarenk kuşların cıvıltıları her yeri sarmıştı. “ cümlesinde hangi duyular kullanılmıştır?  Aşağıda verilenlerden hangisi Atatürk ‘ün fiziksel özelliklerindendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir