S:1

(I) Tepelerde toplanıp yamaçlardan aşağı dökülen seller küçük birer nehir gibiydi. (II) Irmak taşmış; ağaçlar, gövdelerinin yarısına kadar suya gömülmüştü.(III) Ova, bir baştan öbür başa masmavi bir denizi andırıyordu. (IV) Ova günlerce sular altında yattı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiil değildir?

(I) Tepelerde toplanıp yamaçlardan aşağı dökülen seller küçük birer nehir gibiydi. (II) Irmak taşmış; ağaçlar, gövdelerinin yarısına kadar suya gömülmüştü.(III) Ova, bir baştan öbür başa masmavi bir denizi andırıyordu. (IV) Ova günlerce sular altında yattı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiil değildir? sorunun cevabı "I." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
19 Mayıs 1919da Samsuna çıkan Mustafa Kemal, buradan Havza ve Amasyaya geçti. Genelgeler yayımlayarak yurdun içinde bulunduğu durumu ve kurtuluş yolunu halka anlattı.Bu parçaya göre Mustafa Kemalin vatanın kurtuluşu için aşağıdakilerden hangisine öncelik verdiği söylenebilir? İnsan hakları korunmazsa aşağıdakilerden hangisi yaşanır? Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ne denir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylama vardır? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammedin ailesinin seçkin özelliklerinden değildir? Sivas Kongresinde Temsil heyeti tarafından Ali Fuat Cebesoy un batı cephesi komutanlığına atanması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan biri değildir? Akyatan Gölü hangi ilimizdedir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde parlamak sözcüğü, ün kazanmak anlamıyla kullanılmıştır? Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında imzalanan Amasya Protokolüyle Mebusan Meclisinin toplanması kararlaştırıldı.Bu karar, Erzurum Kongresinin aşağıdaki maddelerinden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir? Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Varlık felsefesinde hiçbir şeyin olmadığını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? C (a, b) noktası koordinat sisteminde 3. bölgede olduğuna göre D (- a, b) noktası kaçıncı bölgededir? I-Bağımsız AnaokuluII-AnasınıfıIII-Uygulama SınıfıOkul öncesi eğitim kurumları yukarıdaki grupların hangisiyle açılabilir? Mehmetlerin çiftliğinde 13 inek ve 26 tavuk vardır. Mehmetlerin çiftliğindeki hayvanların ayak sayısı kaçtır? Hz. Muhammed (sav.), Yahudilerle Medine Sözleşmesini imzalayarak yapmak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığı nitelendiren bir sözcük kullanılmıştır? " Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ................. iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara "of! " bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. " ayetinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şule is my true friend. We share similar likes and dislikes. We always - - - - with each other. İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir? Cumhuriyet Döneminde yeni Türk devletinin yönetim yapısının oluşturulmasında;I. Bilimsel düşünce,II. Akılcılık ve Batıcılık fikri,III. Teokrasiunsurlarından hangileri ölçü olarak alınmıştır? Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ısı etkisiyle büzülmesine örnektir? Marmara Bölgesi yurdumuzun neresindedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı ve anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisinde iş, oluş, durum fiilleri sırasıyla verilmiştir? • Moğol istilasından dolayı ailesi ile Anadoluya gelmiştir.• İlk öğrenimini babası Sultan Veledden almıştır.• Şems-i Tebrizi ile karşılaşması hayatının dönüm noktası ol- muştur.Verilen bilgiler aşağıdaki muta- savvıflardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi umrenin şartlarından biri değildir? Ben Tanrı gibi gökte doğmuş Türk Bilge Kağan, şimdi tahtıma oturdum. Sözlerimi sonuna kadar işit; bütün küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğullarım, bütün soyum, milletim, sağdaki Şadpıt beyler, soldaki Tarkanlar, buyruk beyleri, Otuz-Tatar, Dokuz Oğuz beyleri, bu sözleri iyice işit, dikkatli dinle!Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı vardır? Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesine ............ denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Eğer yerde ve gökte Allahtan başka Tanrılar olsaydı yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. ( Enbiya – 21 )Yukarıdaki ayet bize aşağıdaki kavramlardan hangisini hatırlatır ? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına D,yanlış olana Y harfi koyunuz. ( ) Kuran,ilahi(Allah tarafından gönderilen) kitapların sonuncusudur.( ) Kuranın hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.( ) Kuranı okumak,kurallarına uymaktan daha önemlidir.( ) Kuran, peygamberimizin sözlerinden oluşur.( ) Kuran, peygamberimiz zamanında kitap haline getirilmiştir. Aşağıda iç açı ölçüleri verilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgendir? Öğrenci merkezli oluşturulmuş bir ders planıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Elimdeki 200 sayfa kitabın her gün kaç sayfasını okursam 10 günde bitiririm? Kaçkar Dağı hangi bölgemizdedir? Bir yere çağırılmadan giden kimse, iyi hizmet görmeyi beklememelidir. anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir