S:1

Aşağıdakilerin hangisinde I. kişili anlatım kullanılmıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde I. kişili anlatım kullanılmıştır? sorunun cevabı "Seneler var ki kuşlar  gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün o güzel günlerini penceremden görür görmez Konstantin Efendi’nin bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırmak için ...................................... arttırılabilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) Güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar ben davamdan vazgeçmem sözünü kime hitaben söylemiştir? 24 Nisan 1920de düzenlenen San Remo Konferansı'nda Suriye ve Lübnan, aşağıdaki ülkelerden hangisinin mandasına verilmiştir? Çekirdek, ışık küre, renk küre ve ............................. Güneşin katmanlarındandır. Boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidir? Şüphesiz biz her şeyi bir ölçü ile yarattık (Kamer 49) Aşağıdakilerden hangisi bu âyet ile açıklanamaz. Osmanlı Devleti ilk defa hangi antlaşma ile Avrupalı devletler hukukundan yararlanmaya başlamıştır? derin sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Kurtuluş Savaşımız hangi tarihte başlamıştır? Ali asked Barış if he wanted to watch a film with him.Ali to Barış: - - - - ? Your aunt calls and after a short conversation with you, she wants to speak to your mother. You will get your mother, but she is in the kitchen. How do you tell your aunt to wait for a while on the phone? Aşağıdaki canlılardan hangisi hem yürüyerek hem de uçarak hareket eder? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasaların özelliklerinden biri değildir? Hilmi diyor ki annemÇiçek işlemeli bir lambaydıKarartma gecelerindeSen de denizleri anlıyor muydunYatağa girmeden?Bu şiirdeki imge aşağıdakilerden hangisidir? Astronomi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla ün kazanmıştır. Kanun adlı eserinde yerin ekseni çevresinde döndüğünü ileri sürmüştür. Fizikte de özgül ağırlık değerlerini bulmuştur.Yukarıda sözü edilen (973 - 1051) yıllarında yaşamış bilim adamı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi radyonun bir özelliği olamaz? Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir madde değildir? Brüt kütlesi 15 kg gelen bir kutu bisküvinin darası 775 g olduğuna göre bisküvinin net kütlesi kaç gdır? 13, 25, 21, 27, 37, 43, 91 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir