S:1

Aşağıda verilen dinler ve ibadet mekânları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen dinler ve ibadet mekânları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Hinduizm - Sinagog" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi diğerlerinden farklı türdendir? Mersin Akkuyudaki nükleer santral aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kurulmaktadır? Sınıfımızda 46 öğrenci var. Erkek öğrencilerin sayısı 27 olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A + 5432 > 9274, eşitsizliğini sağlayan en küçük A sayısı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hanginde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi şarta bağlıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler arasında sesteşlik ilişkisi yoktur? Misakı Milli den verilen ilk taviz hangisidir? Ertuğrul : Yağmurun ve karın yağması Zehra : Güneş ve ayın hareket etmesiMuhammet : Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi Nesrin : Depremde çürük yapıların yıkılması Buna göre, Allahın herşeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır? Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Millî Mücadelenin Hazırlık Döneminde yapılan;• Erzurum Kongresinde Karadeniz ve Doğu Anadoludaki millî cemiyetler, Doğu Ana- dolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştır.• Sivas Kongresinde Anadolu ve Trakyadaki millî cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmiştir.uygulamalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke olarak tanımlanan kavram hangisidir? Arıların petek yapmak için salgıladıkları yumuşak ve sarı renkli doğal madde aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir? Aşağıdaki hangi antlaşma ile Osmanlı Devleti, Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır? Derin sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 1. Ben, iki yüzlü davranan insanlardan hoşlanmıyorum.2. Çocuklar yaramazlık yapınca hepsini azarladım.3. Ne olursa olsun, beni çağırmadıklarına bozuldum.4. Onun kitabı hakkındaki yorumlarıma biraz içerlemiş.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? I. Tabakalar halinde oluşmuşlardır.II. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşmiştir.III. Sertlik derecesi yüksek ve aşınmaya karşı dirençlidirler.İç püskürük kayaçlar ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez? Her ay kumbarasına 43 TL atan bir çocuğun bir yılın sonunda kumbarasında kaç TL birikmiş olur? Bağımsızlık sembollerimiz nelerdir?Bu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Halkın geleneksel yollardan öğrenerek uyguladığı her türlü konut, barınak ve benzeri yapıları inşa ediş yol ve yöntemine ne denir? Kuran-ı Kerimi çoğaltarak çeşitli illere gönderen halife kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır? 2' den başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer ritmik sayarken 7. söylenen sayı kaçtır? Isının etkisiyle maddenin hacminin azalmasına ..................... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Akdeniz açıklarında kaçak göçmen taşıyan bir gemi battı. Gemideki göçmenleri kurtaran Maltalı bir denizci ( ) Göçmenleri bulduğumuzda hepsi susuzluktan ölmek üzereydi. dedi ( ) Olayı Avrupanın Utancı başlığıyla kapak konusu yapan İngiliz Independent gazetesi ( ) bu 27 göçmenin yine de şanslı olduğunu çünkü aynı bölgede son beş gün içinde dört ayrı teknenin batması sonucu toplam 120 Afrikalının öldüğünü bildirdi( ) Bu haber yazısında ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Umulur ki düşünürsünüz diye ayetlerimizi size böyle açıklıyoruz.(Bakara suresi, 76. ayet) Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıda verilen isimlerden hangisi ilk Müslüman olan on kişiden biri değildir? Ay,bu çay çok sıcak. Cümlesinde hangi duyu kullanılmıştır? Bir gün, aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?iyle Anıl : Would you like to come for a drink this afternoon?Helen : - - - - .Anıl : I will be at Çiçek Café at 15.00. See you then. Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen metinlerden değildir? Emeviler Döneminde Türklerle Araplar arasında iyi ilişkiler kurula mamıştır. Emevilerin başta Türkler olmak üzere diğer milletleri mevali yani köle olarak görmeleri ve adaletten uzak bir yönetim sergilemeleri Türkler arasında Emevilere karşı büyük bir nefret uyandırmıştır.Verilen bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? 98 - 87 - 64 - ? - 46 büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamada '' ? '' olan yere hangi sayı getirilemez? Bir telefon şirketi müşterilerine fatura ödemelerinde iki indirim seçeneği sunmaktadır.1. seçenek: Fatura tutarında %10 indirim2. seçenek: Fatura tutarında 4 lira indirim1. seçeneği tercih eden bir müşteri 2. seçeneği tercih etmiş olsaydı 3 lira daha fazla ödemeyapacaktı.Buna göre bu müşterinin fatura tutarı kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı sürecinde yaptığı görevlerden biridir? 1. al2. yumuşak3. kırYukarıdaki kelimelerden hangisi eş sesli değildir? Su, su buharı, kolonya, ayran, kan, petrol, hava, oksijenYukarıdaki maddelerin kaç tanesi sıvı halde bulunur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir