S:1

Hristiyan inancına göre beklenen Mesih aşağıdakilerdenhangisidir?

Hristiyan inancına göre beklenen Mesih aşağıdakilerdenhangisidir? sorunun cevabı "Hz. İsa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
I. Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir.II. Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.III. Başarı, sadece sözlüklerde çalışmaktan önce gelir.IV. Başarı size gelmez, siz ona gideceksiniz.V. Karşılaşılan engeller, başarıyı anlamsızlaştırır.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbiriyle çelişir? Gece elektrikler kesildiği zaman hangisinden yararlanarak aydınlanamayız? Peygamberimizin soyu aşağıda ismi verilen hangi çocuğundan devam etmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulunma durumunda” bir isim kullanılmıştır? 695 479Yukarıdaki sayı ile iligi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? O sırada sınavda ne yapacağımı düşünüyordum.Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?  Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi düşünceye dayalıdır? Beni duvar boyuncaBir kum gibi ufalarOdam uyku doluncaUyumayan sofalar. “Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:-  Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!-  Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!-  Size emanet edileni koruyun!...”Peygamberimiz bu sözü ile insanlar arasında aşağıdakilerden hangisini tesis etmeyi hedeflemiştir? Devletin bütün gelir giderleri ile mallarını TBMM adına denetler      Kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapar.Yukarıda verilen görevler aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisine aittir?   Ali       : Sela okunur.Ayşe   : Cami içinde de ezan okunur. Recep : Hutbe okunurBu öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler aşağı- daki namazlardan hangisi ile ilgilidir?  I.  Namazda eğilme şartıdırII.  Subhane rabbiye-l azim okunurYukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir? “2x2x2x2x2” ifadesinin üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? İslam dininin üç temel konusu vardır. İslam düşüncesinde  ortaya çıkan yorum farklılıkları genel olarak bu ana konulardan biriyle ilişkilidir.Aşağıdakilerden hangisi bu temel konulardan biri  değildir? Kelime-i Şehadetin doğru yazılışı hangi seçenekte verilmiştir? Güdülenme çeşitli basamaklardan oluşan bir süreçtir. Bu basamaklardan ilki organizmada bir eksikliğin ortaya çıkmasıdır. Güdülenme sürecinin yukarıda ifade edilen ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir?  “misafir” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A: What are your brothers doing right now?B: - - - - . Peygamberimizin vefatından sonra ölen evladının ismi nedir? Aşağıdakilerden hangisini elma sözcüğünden önce söylersek elmanın bir özelliğini belirtmiş olmayız?  Mustafa Kemal 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletleri donanması İstanbul limanına demir attığı zaman “Geldikleri gibi giderler” demiştir.Lozan barış antlaşmasının hemen ardından İtilaf Devletleri ülkeyi terk etmişlerdir. Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Kemal’in hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır?  Aşağıdaki durumlardan hangisinde oruç bozulmaz? “Din anlayışındaki farklılıklar, insanların dinin gereklerini yaşamalarında bir çok kolaylık ve yarar  sağlamıştır.”Aşağıdakilerden hangisi bu kolaylık ve yaralardan biri değildir? Türk edebiyatının ilk yerli romanı aşağıdakilerden hangisidir? Allah, her  şeyi insan için yaratmış ve onun hizmetine sunmuştur. Bize sayısız nimet vermiştir. Allah’ın bizim her türlü ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bir dünya yaratması da onun bize olan sevgisinin bir işaretidir.Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdaki maddelerden hangisi aynı zamanda cisimdir? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.Aşağıdakilerin hangisinde virgül bu açıklamaya uygun kullanılmıştır? Have you - - - - been abroad? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir? Hayvanat bahçesindeki zürafaların ayak sayısı 48’ dir. Hayvanat bahçesinde kaç zürafa vardır? Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sevgi ve merhameti sadece insanlarla sınırlı kalma­mış, doğadaki tüm varlıklara uzanmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) cansız varlıklara bile sevgi gösterilebile­ceğini öğretmektedir. Nitekim bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: “____ öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz.” Yine Peygamberimiz (s.a.v.), yaşadığı ortamla kendisi arasında sevgi oluşması için Allah’a şöyle dua etmiştir: “Allah’ım, bizlere _____’yi sevdirdiğin gibi Medine’yi de sevdirYukarıda boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişe başvurulmamıştır? Zarar eden bir televizyon fabrikasının sahibi aşağıdakilerden hangisini yaparsa kâr etmeye başlar?  Aşağıdakilerden hangisi katıdır? Kur’an-ı Kerim’in Allah tarafından korunup günümüze kadar bir değişikliğe uğramadan geldiği mesajını veren ayet aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıda verilen şifrelerden hangisi diğerlerine göre daha güvenli ve güçlüdür? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? “Allah, peygamberlik vereceği kimseyi daha iyi bilir...”  (En’am suresi, 124.ayet)Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, şu anda yapılmakta olan eylem anlatılmaktadır? “İç” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “ten ile dış giysiler arası” anlamında kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir