S:1

Allahın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma... (Kasas suresi,77. ayet)
Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

Allahın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma... (Kasas suresi,77. ayet)Verilen ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? sorunun cevabı "Dünya ve ahiret dengesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Görüntüyü bilgisayardan alıp duvara yansıtan teknolojik alet hangisidir? Bir yerin kuşbakışı görünüşünün küçültülerek ölçüsüz olarak düzlem üzerine çizilmesine ne denir? Ölüm gelip çatıncaya kadar Rabbine ibadet et (Hicr suresi, 99.ayet)Bu ayette, ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? 1. Faaliyetler birlikte yapılır.2. Ortak amaçları vardır.3. Üye sayıları değişmez.grupla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, hem yapım hem de çekim eki vardır? Ay'ın yarısını karanlık, yarısını aydınlık olarak gördüğümüz evreler hangi seçenekte doğru verilmiştir? İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.Balıkçı, nasıl bir balık tutmuş? Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda salgılanan hormon aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konur? 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre aşağıdakilerden hangi yüksek öğretim kurumu değildir? Bir kenarı 10 cm olan karenin , kenar uzunlukların %10 azaltmak alanını nasıl etkiler? .... + 3 + 2 = 10Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Bütün türkülerini çok severdi...............Nar tanesitürküsünü daha çok severdi.Cümlesinde noktalı yere hangi destekleyici ve açıklayıcı ifade gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? Yüksek kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek bir önlem değildir? Eni 15 m, boyu 23 m olan dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresine 5 sıra tel çekilecektir. Kaç m tel gereklidir? Aşağıdaki eserlerin hangisi Necip Fazıl Kısaküreke aittir? "Banyo yaparken gereksiz yere su akıtmayarak ..............yapmalıyız."Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 12. sınıf öğrencisi Burak gittiği bir tartışma türünün özelliklerini şöyle sıralamıştır:- Herkesi ilgilendiren bir konu tartışıldı.- Tartışma bir başkanın gözetiminde yapıldı.- Biz dinleyiciler de tartışmaya sorularımızla aktif olarak katıldık.Buna göre Burakın katıldığı tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir? 1) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,2) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,3) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak4) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Seçenekleeden hangisi özel gereksinimi olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için yapılan düzenlemelerden bir tanesidir ? Hücrede sayısı genellikle bir tanedir. Tüm hücresel faaliyetlerin yönetimi birada gerçekleştirir.Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle kış aylarında nezle ve grip olmak istemeyen biri hangi besin içeriği içeren maddelerini tüketmelidir? İnternet sitelerine girerken adres satırında sadece İngilizce karakterler kullanılır. Türkçe harf kullanılamaz.Yukarıdaki kurala göre aşağıdaki internet adreslerinden girerken hangisi hatalı yazılmıştır? Dünya üzerinde herhangi bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı mevsimlere göre farklılık göstermektedir.Ülkemizin coğrafi konumu düşünüldüğünde yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Mezhepler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir okulda 405 erkek, erkeklerden 45 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır? Türkiyede 1933 yılında devletin ekonomideki etkinliğini artırmak için Sümerbank kurulmuş ve bu dönemde devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına gidilmiştir. Bu durumun temel nedeniaşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Gözümüzü kullanarak aşağıdakilerden hangisini algılayabiliriz ? 4 A (10 B 8) = 72Yukarıdaki A ve B yerine gelmesi gereken işlemlerin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Somut bir kavramı bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre kaymakamlar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunur? 180 sayısının asal çarpanlara ayrılmış 2a. 3b . 5c dir. Buna göre a+b+c kaçtır? Aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbirvarlık kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır.Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Güneş sistemindeki gezegenlerdenbazılarının özellikleri şöyledir:A : Güneşe en yakın ikinci gezegendir.B : Güneş sisteminin en büyük gezegenidir.C : Halkasıyla en dikkat çekici gezegendir. Buna göre A,B ve C ile gösterilengezegenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A B C A) Merkür Venüs MarsB) Venüs Satürn JüpiterC) Dünya Merkür NeptünD) Venüs Jüpiter Satürn Ceren sabah 17 lira, akşam 32 lira harcadı. Ceren toplam kaç lira harcadı? Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yagılardan hangisi yanlıştır? (I) Bana göre şiir, özünü halk kültüründen almalı. (II) Halk kültürü tükenmez bir hazinedir. (III) Halk ne söyleyecekse doğrudan söyler. (IV) Dolambaçlı yollara sapmaz. (V) Halkımız acı sözlerden tatlı sözler üretir. (VI) Çirkinliklerden güzellikler yaratır. Parçada, anlamca birbirine en yakın iki cümle hangileridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir