S:1

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allaha mahsustur. Bütün işler Ona döndürülür. Öyle ise Ona kulluk et ve Ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz
değildir. (Hud suresi, 123. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allaha mahsustur. Bütün işler Ona döndürülür. Öyle ise Ona kulluk et ve Ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hud suresi, 123. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? sorunun cevabı "Evrende mükemmel bir ahengin olduğuna" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni anla- mı vardır? Başlığın yazımında nerde yer alan başlık kayıtları esas alınır? Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir? Peygamberimizin dedesinin adı nedir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir? Osmanlı Devletinde bulunan ulema, hangi sosyal sınıfa mensuptur? Ergenlikte bireyin karşılaştığı aşağıdaki sorunlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sorundur? Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir? Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?A. Göl B. Su C. Sel Çünkü yüzmeyi çok seviyorum. cümlesi hangi sorunun cevabı olabilir? 60 ‘a kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 2 ‘nin kuvvetidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır? 1982 Anayasasına göre temel hak ve hürriyetlerin niteliğine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Hz. Peygamber, Veda Hutbesine Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar. diyerek başlamıştır. Konuşmasının sonun- da Ey insanlar! Allahın buyruklarını sizlere ulaştırdım mı? diye sormuş, orada bulunanlar da Evet, ulaştırdın ey Allahın Resulü! şeklinde cevap vermişlerdir.Bu metinde Hz. Peygamberin dikkat çekilen yönü aşağıdakilerden hangisidir? .................. birlikte yaşama kurallarına uymaktır.Cümlesi hangi seçenekle tamamlanmalıdır? Trajedi türünün ilk büyük ustası kimdir? Yirmi sekiz Çelebi Mehmet Lale Devrinde, aşağıdaki şehirlerden hangisine elçi olarak gönderilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazı olarak değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi anı türünün Türk edebiyatındaki ilk önemli eseridir? Kumun oluşumundaki doğru sıralama aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım(........) Maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine ısınma denir.(........) Isı, sıcaklığı fazla olan maddeden az olan maddeye doğru hareket eder.(........) Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini kaybederler.(........) Kendinden başka madde katılmamış maddeler saf maddedir.(........) Isının etkisiyle kaynamaya başlayan su hal değiştirerek gaz haline geçer. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir. Kullanıcıların belirli bir konuda fikir alışverişinde bulunduğu çeşitli paylaşımlar yaptığı tartışma alanına ne denir? Bir inek günde 27 litre süt verirse bir yılda kaç litre süt verir? İnsani Gelişim Endeksi Raporunda son sıralarda yer alan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 10 adet 200 ml'lik şişelerin 5'te 2'si sarı renkte, kalanı mavi renkte boyalı su ile doludur.Mavi renkli suların toplamı kaç mldir? Aşağıda verilen ifadelerde doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y yazınız.(.....) Sıvı bir maddenin katı hale geçmesine kırağılaşma denir.(.....) Saf maddeler donarken ısı verir.(.....) 100 gram buz ile 5 gram buzun erime sıcaklıkları aynıdır.(.....) Saf sıvıların donmaya başladığı sıcaklığa erime noktası denir.(.....) Erimekte olan saf bir katı maddenin sıcaklığı sürekli azalır Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden önce olmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kırmak kelimesi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıakilerden hangisi 21 Haziran tarihinde yaşanan durumlardan birisi değildir? Hareket eden bir cismi durduran yada duran bir cismi hareket ettiren etkiye ne denir? Cennetteki meleklerin başkanı ve cehennemdeki görevlilerin başı kimdir? Devletimizin tam ismi nedir? Sınıf kitaplığı için 10 öğrenci ikişer kitap, öğretmen de 15 kitap getirmiştir.Buna göre kitaplığa kaç kitap getirilmiştir? Kuranda Hz. İsanın annesinin adına olan surenin ismi nedir? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi ot ile beslenir? İbrahim, oğlu İsmaile baktı; Allah, bana burada bir ev (Kâbe) yapmamı emretti dedi. Bana yardım edecek misin? Dedi. Hz. İsmail taş getiriyor, Hz. İbrahim de duvarları örüyordu. Bina yükselince: Ey Rabbimiz! Bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen gören ve bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadetlerimizin usulünü göster, tövbemizi kabul et; çünkü tövbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. (Bakara Suresi 127,128.ayetler)Kâbeyi yaptıktan sonra Yüce Allah, Hz. İbrahime ve oğluna aşağıdakilerden hangisi emretmiştir? Eğer yerle gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir.enbiya 22Yukarıdaki ayette rabbimizin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir