S:1

Peygamberimiz, saçı ve sakalıdağınık şekilde yanına gelenbir adamdan, saçını ve sakalını düzelterek gelmesini istedive Herhangi birinizin saçı başıdağınık bir halde gelmesindenböyle gelmesi daha iyi değil mi?buyurdu.
Bu olay Peygamberimizin aşa-ğıdakilerden hangisine önemverdiğini göstermektedir?

Peygamberimiz, saçı ve sakalıdağınık şekilde yanına gelenbir adamdan, saçını ve sakalını düzelterek gelmesini istedive Herhangi birinizin saçı başıdağınık bir halde gelmesindenböyle gelmesi daha iyi değil mi?buyurdu.Bu olay Peygamberimizin aşa-ğıdakilerden hangisine önemverdiğini göstermektedir? sorunun cevabı "Tertip ve düzene" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir? 45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Aşağıdaki sayılar yuvarlanabileceği en yakın onluklarla eşleştirilmişlerdir. Hangi seçenekteki eşleştirme doğru yapılmıştır?  Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan ve bitkilerden seçilen ve sonunda mutlaka bir ders veren manzum metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Anlam genişlemesiyle somut bir sözcük yeni bir somut anlam daha kazanabilir.Açıklamaya uygun anlam genişlemesi hangi sözcükte vardır?            Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez? "750 602" doğal sayısının çözümlenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularındandır? Dilimizde kaç harf (ses) vardır? Gökyüzüne bakıldığı zaman Güneş hareket ediyor gibi görünür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Okul meclisi seçiminde 681 öğrenci 4 aday için oy kullanmıştır. Bütün oylar geçerli olduğuna göre, okul meclisi başkanı olabilecek kişi en az kaç oy almalıdır? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?  Haçlı Seferleri’nin nedenlerinden;•   Hz. İsa’nın doğduğu Kudüs’ün Müslümanlardan alınmak istenmesi•   Avrupa’nın doğudan gelen ticaret yollarına hakim olmak istemesi•   Türkler’i Anadolu, Suriye, Filistin’den uzaklaştırmak istenmesiverilenler, aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkili değildir? Mike  :Thank you so much for helping me.Julia  :- - - - And you can call me whenever you need. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir? Türkiye’deki yer şekillerinin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Bugün günlerden "çarşamba" olduğuna göre “yarın” günlerden hangi gündür? “ Şirin evimizde, kırmızı koltuğa oturup masal kitabı okudum.” Cümlesinde kaç ön ad vardır? Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için, Allah’ın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir? Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Bir deste çerçeve 500 lira, bir düzine resim 180 liradır. Buna göre bir çerçeve ve bir resim toplam kaç lira eder? Aşağıdaki maddelerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir? “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever.”(A’li İmran suresi,134. ayet)Bu ayetin altı çizili bölümünde vurgulanan davranışlar aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin eni 16 metredir. Boyu ise eninin 2 katıdır. Bahçemizin çevresi kaç m dir? Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olmasının bir sonucudur? Arıların petek yapmak için salgıladıkları yumuşak ve sarı renkli doğal madde aşağıdakilerden hangisidir?  “O, size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız…” (İbrahim Suresi 34. Ayet)  Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin öneminden bahsedilmektedir? Karbonhidratların genel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece cümle başında büyük harfle yazılır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin torunu değildir? İki haftada bir gün gezmeye gidiyoruz. 1 yılda kaç kez gezmeye gideriz? Yemek yerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak görgü kurallarına uymaz ?     Maddelerin kokusunu hangi duyu organımızla algılarız? İzmir’den  Aydın’a trenle seyahat etmek  1 saat 12 dk sürüyor. İzmir ‘den 17:01 de hareket eden tren saat kaç da İzmir de olur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “aylıktan kesme” disiplin cezasında memurunbrüt aylığından, aşağıdaki hangi oranlar arasında kesinti yapılır? Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere ne ad verilir? Tarık, dereceli kaba 100 mL su dolduruyor. Elindeki taşı dereceli kaba arttığında kaptaki su seviyesi 150 mL’ye çıkıyor. Taşın hacmi ne kadardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir