S:1

You should be ashamed - - - -yourself for telling my secret.

You should be ashamed - - - -yourself for telling my secret. sorunun cevabı "of" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ateş kürenin altında bulunan katmandır? 482)ı.Günümüzde edebiyat dergilerinde birbirinden özgün eserler yayımlanıyor.ıı.Ne var ki özgünlük peşinden koşulurken şiirin temel kuralları unutuluyor.ııı.Hem genç hem yaşlı şairler orjinalliğin peşinde koşuyor.ıv.Onların şiirlerini orjinal yapan şeyler her şeyden önce söyleyiş biçimindedir. yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde yergi söz konusudur? A ş a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g i s i P e y g a m b e r i m i z i n çocuklarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki yapım ekiyle türetilmiştir? Aşağıdaki örüntüde eksik olan yere hangi sayılar gelmelidir? 128 - .... - 32 - ... - 8 - 4 Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan değildir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelike göre aşağıdakilerden hangisi görevde yükselmeye tabi kadrolardandır? "la ilahe illallah muhammedün resulullah" adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürünlerden biri değildir? n2+2n-5 cebirsel ifadesinin n=7 için değeri kaçtır? Maki bitki toplulukları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3 yıl 6 hafta kaç gün yapar? Masallardaki Kaf Dağı, aşağıdaki dağlardan hangisidir? Yunanlar deniz ticareti ile Akdeniz kıyısındaki Fenikelilerden alfabeyi öğrenmişler ve geliştirmişler, Asurlular Anadolu halkı ile yaptıkları ticaret sırasında yazıyı Anadoluya taşımışlardır.Buna göre İlkçağ uygarlıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Abbasi Devleti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Kontrolsüz kavşakta sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Ayşe böbreklerinin sağlığına dikkat etmemiş ve böbreklerini üşüterek nefrit hastalığına yakalanmıştır.Ayşe hastaneye gittiğinde bu hastalığın tedavisi için doktor aşağıdaki çözüm yollarından hangisini önermiştir? 29 sayısı, 19 sayısından ......... ifadesinde noktalı yere hangisi gelmelidir? Sıla okuldan eve geldi. Defterinden kullanılmamış birkaç yaprak arttı ve uçak yaptı. Buzdolabını açtı. Kapağını kapatmadan su içmeye gitti. Odasına geçti. Gardolabını açtı. Kıyafetlerinin bir tanesinin rengini hiç sevmiyordu. Keserek bebeğine elbise yaptı.Anlatılan metinde hangi kaynağın israfı yapılmamıştır? Romada krallık döneminde, kral ihtiyarlar meclisi tarafından teklif edilmiş, kuria adı verilen halk meclisi tarafından da seçilmiştir. Kral senatoya karşı sorumludur. Buna göre Roma İmparatorluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğadan elde edilen, bir ürün üretmekte kullanılan, maddelerin işlenmeden öncekidoğal durumuna ne ad verilir? Kayaçlar dış etkenlerle parçalanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kayaçların parçalanmasında etkili olan dış etkenlerden biri değildir? İnsanın iradesinin olmadığını ve kulun Allahın kendisi için takdir ettiği fiilleri yapmak zorunda olduğunu savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 10 , bölüm 12 ise bölünen EN ÇOK kaç olur ? Tom, artık yaşamın yaşanmaya değer ve güzel olduğunu kendi kendisine söylüyordu. İstemeyerek, insanların hareketlerini yöneten büyük yasalardan birini bulmuştur. Büyük bir insana ya da çocuğa bir şey mi yaptırmak istiyorsunuz? O şeyi yapmak Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bilgisayarımızı Zararlı yazılımlardan (Virüslerden) korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmamız uygun olmaz? Cam kavanoz ile aynanın ortak özelliği nedir? Bir çaydanlık 5 su bardağı su alıyor. Bir su bardağı 2 çay bardağı su ile doluyor. Buna göre bir çaydanlığı kaç çay bardağı su ile doldurur? Bir otobüsteki 16 yolcudan 5 tanesi bayandır. Otobüs sıradaki durakta durduğunda 4 yolcu daha otobüse binmiş hiç yolcu inmemiştir. Son durumda otobüsteki erkeklerin sayısı, bayanların sayısının üç katı olduğuna göre sonradan otobüse binen 4 yolcudan kaçı erkektir? Rakamları birbirinden farklı yedi basamaklı en büyük doğal sayının binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaç olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Peygamberimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkçaiyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız,Allah onu hakkıyla bilir.(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin aşağıdaki özelliklerindenhangisi ile daha yakından ilgilidir? Ahilik teşkilatında kalfalıktan ustalığa geçiş töreninin adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çevreye zarar verir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına neden olabilir? Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ilahinin diğer isimlerinden biri değildir? Fikir yürütmek deyimini, aşağıdakilerden hangisi açıklar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir