S:1

I. Tifo
II. Balık pulluluk
III. Nörofibromatozis
Verilenlerden hangileri, bünyesel etmenlere bağlı olarak olu-şan kalıtsal hastalıklardandır?

I. TifoII. Balık pullulukIII. NörofibromatozisVerilenlerden hangileri, bünyesel etmenlere bağlı olarak olu-şan kalıtsal hastalıklardandır? sorunun cevabı "II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Karahanlılar, aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin döneminde İslamiyet’i kabul etmişlerdir? 1. Dünya Savaşından sonra Wilson İlkeleri ile başka ulusların egemenliğinde yaşayan milletlerin bağımsızlığının öngörülmesi üzerine Avrupalılar, sömürgeciliklerini “kendi kendini idare edemeyecek toplumların koruma altına alınması gerektiği” fikri altında gizlemeye çalışmışlardır. Avrupalıların geliştirdiği bu yeni fikir aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin İslam dinini anlatırken kullandığı bir yöntemdir? Slayt gösterisini başlatmak için klavyeden hangi tuşa basılır? Bu mübarek gecede Bindi nurdan atına Allah’ın peygamberi Çıktı Allah katınaBu dörtlükte bahsedilen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir? I-Onları korkutmakII-Yuvalarını bozmakIII- Zevk için hedef haline getirmekIV- Aç ve susuz bırakmakYukarıdakilerden hangisini yapan bir kişi, dinimize göre hayvan haklarını ihlal etmiş (çiğnemiş) olur? Aşağıdakilerden hangisi tutumlu olmaya bir örnektir?  Aşağıdakilerden hangisi anlatım türlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşması’nın sonuçlarından biri değildir? İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek, içtenlikle Allah’a kulluk ederek dini yaşamak için ortaya çıkan yorumlara ne denir? Danny : Hello, Danny is speaking.Mike : Hi, Danny, it is David. Is your brother in?Danny : - - - - , please.  Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı camilerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? İzel : Hasta, küçük çocuğun elinden tuttu.İzel’in cümlesinde hangi kelime bir varlığı nitelemiştir? Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği cami ve caminin bulunduğu il aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözde soru cümlelerinden hangisi, yanında ayraç içinde verilen duyguyu/düşünceyi karşılamamaktadır? Sorarım karşılık olmaz sorular         Sorarım duygular beni söyletir.        Umarım rüzgarlar büyük borular        Sesimi sizlere kadar iletir.Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi çekim eki almıştır? Duyma ve konuşma engelli kişiler nasıl iletişim kurarlar? Farz ne demektir? Fransızlar, Anadolu’da işal ettikleri bögeleritamamen boşltma kararıı aşğıaki hangisavaşsonucunda almışardı? Ramazan ayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir?  Meriç : My dog can play the piano!Merve: ...............  69 724 > A eşitsizliğinde A yerine yazılacak en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki buluşlardan hangisi aydınlatma araçlarının temelini oluşturur? Yolun karşı tarafına geçmek için güvenli geçiş yolu yoksa karşıya geçerken nasıl davranmalıyız?   Duyu organlarımız kaç tanedir? Devletin topladığı vergiler vatandaşa çeşitli hizmetler olarak geri döner.  Aşağıdakilerden hangisi bu vergiler ile yapılan hizmetler arasında sayılamaz?  Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini öğrenemeyiz?  Ulusların en eski dönemlerinde yer alan ve toplumların üzerinde derin izler bırakan, tarihsel toplumsal olayları anlatan yazılara ne ad verilir?  Ben hasta ruhları ve sinirli insanları daima yüzlerinin tebessümlü olup olmamasıyla değerlendiririm. Sinirli insanların yüzü gülmez. Dostlar arasındaki samimiliği gösteren tebessümdür.Yukarıdaki parçaya göre dostlar arasında nasıl bir yüzle dolaşmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Hac ve Umre’nin farklı yönlerinden biridir? “Kahvaltıda çay ............. süt içebilirsin.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsa’da soykırım yapıldığı kararını alan Uluslararası Adalet Divanı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisindeki ünlülerin hepsi incedir? Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özelliklerinden biridir? “Ahmet’i görmeyeli aşağıyukarı beş sene oldu.” Cümlesinde altı çizili kelimeler arasındaki ilişki nedir? Aşağıdakilerden hangisinde kalın ünlü harfler verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir