Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kervansaraylar, hanlar ve ribatlar, hangi tür yapı grubundandır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kervansaraylar, hanlar ve ribatlar, hangi tür yapı grubundandır? sorunun cevabı "Ticaret  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki niceliklerden hangisinin birimi yoktur? Taşıtlardan el, kol ve baş çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir? "Kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse …………… gibidir." (Tirmizi)Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?  Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, yazı alanı nedir?  Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara gösterdiği ilginin o kadar ünlenmiş olduğunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru olarak anlatır? I. Sakkaroz: Çay şekeriII. Fruktoz: Meyve şekeriIII. Laktoz: Süt şekeriYukarıda bazı karbonhidratların halk arasındaki yaygın isimleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? I- Osmanlı Devleti’nin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır.II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir.III- Bulgar Krallığı’na son verilmiştir.IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşı’nın sonuçlarındandır? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde mikroskobik canlılardan yararlanılmaz ? İlk hicret aşağıdakilerden hangisine olmuştur? Gece olabildiğince karanlıktı. Elindeki fener sadece üç adım ötesini aydınlatıyordu. İçinden bütün bildiği duaları okudu. Aslında korkak bir insandı ama bu işi yapmalıydı da. Şimdi korkunun sırası değildi.Bu paragrafın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamber Efendimizi örnek almanın doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir? “Köprüden geçeceğim……….korkuyorum.” Yukarıdaki boş yere, hangi kelime gelemez?