Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
• Çevremizde Yasin, Taha veEcrin gibi isimlerin varlığı
• Taziyelerde inna lillah ve innaileyhi raciun ayetinin okunması
• Evlere nazardan koruduğunainanılan ayetlerin asılması
Verilen bilgiler Kuran ile ilgiliaşağıdakilerden hangisine deliloluşturur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
• Çevremizde Yasin, Taha veEcrin gibi isimlerin varlığı• Taziyelerde inna lillah ve innaileyhi raciun ayetinin okunması• Evlere nazardan koruduğunainanılan ayetlerin asılmasıVerilen bilgiler Kuran ile ilgiliaşağıdakilerden hangisine deliloluşturur? sorunun cevabı "Kültürümüzdeki etkisine" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Hangi seçenekte büyük harfler yanlış kullanılmıştır?   - - - - yazarı ele aldığı konuyu ispatlamak, en ince ayrıntısına kadar araştırmak ve incelemek zorundadır. İleri sürülen görüş ve düşüncelerin sağlam kaynaklara dayandırılma zorunluluğu vardır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ………………………. vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetler hakkında yetkili makamlara başvurma hakkıdır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ses uyumuna uymayan kelime vardır? Aşağıdaki fillerden hangisi 1. tekil kişi (ben) dir? Bir kenarının uzunluğu 7 m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? “Yüzmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Sanat eserinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aksaray, Selçuklular döneminde devletin ikinci başkenti olarak kullanılmıştır. Bu dönemde şehir, yardım kuruluşları ve eğitim kurumları ile zenginleştirilmiştir. Burası -şehre kötü insanların alınmamasından dolayı- ʽʽiyi insanların yaşadığı yer’’ anlamına gelen ʽʽŞehr-i Süleha” olarak anılmıştır. Alaattin Keykubat döneminde daha çok askerî bir üs olarak kullanılan Aksaray, bu dönemde mimari yönden çok gelişmiştir.Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?  Sofra tuzunu oluşturan NaCl bileşiği için,I.İyonik bağlı yapıdadır.II.Eşit sayıda Na+ ve Cl– iyonları bulundurur.III.Bir elektronun ortak kullanımı sonucunda oluşur.verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I. Yerkürenin iç kısmının ısı enerjisine denir.II. Yeryüzüne çatlaklardan doğrudan sıcak su ya da buhar olarak ulaşır.III. Temiz, yenilenebilir ve çevre dostu bir enerjidir.Yukarıdaki verilen açıklamalar aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisine aittir?