S:1

Aşağıdaki devletlerden hangisi Müttefik grubunda yer alır?

Aşağıdaki devletlerden hangisi Müttefik grubunda yer alır? sorunun cevabı "SSCB  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMMnin ayaklanmalara karşı aldığı önlemlerden biri değildir? Yüce Allaha kulluk etmek, saygı göstermek, onun emir ve yasaklarını yerine getirmektir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? İlk ses kaydı yapan aletin adı nedir? "Dün bize erken geldiler." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir? (10 9 8 7 ..... 5 ) sayı dizisinde noktalı yere hangi sayı gelir? Okulumuz kelimesinin çoğul hali hangisidir? I bought a house - - - - a big garden and a swimming pool. ... Encîr hâr u ratbdur. Bedeni semürdür, tabîatı yum-şadur, öksürüğe eyüdür, balgamı bişürür, safrâyı arturur. Çok yemek giciyik eyler ve ıssı mizâclu kişilere sıtma getürür. Islâhı ekşi nesneler iledür ammâ yubûseti giderür ve susuzlığı keser ve bevl yolını arıdur. Taze vaktında olsa akreb sokduğı yere vursalar hoş eder. Kurusı vaktında dahi hem yeyeler hem akreb urdığı yere vuralar mazarratın giderür...Bu metin aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? I-Taşınmaz mallarıII-Taşınır MallarıIII-AlacaklarıIV-Borçları657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları, kendileriyle, eşlerineve velayetleri altındaki çocuklarına ait yukarıdakilerden hangileri hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verirler? G20 zirvesi 2016'da nerede yapılacaktır? Başak 36, Elif 14 yaşındadır. 6 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur? Hac'ca gitmek isteyen birisi aşağıdakilerden hangi şehre gitmelidir? 81 - 59 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yangın çıktığında aşağıdakilerden hangisine haber vermeliyiz? Aşağıdaki halk hikâyesi ve destan karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? Bir nöronda,I. DefosforilasyonII. Aktif taşımaIII. Enzim senteziIV. Solunumyukarıdaki olaylardan gerçekleşenlerinin tamamını birlikte veren seçenek hangisidir? Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin üst üste zaman içinde yığılmasıyla meydana gelen yassı büyük tepelere ............ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 4 eksiğinin 5 katı, kendisinin 4 fazlasına eşit olan sayının yarısı kaçtır? Aşağıdaki öğretim süreci uygulamalarından hangisi yapılandırmacı yaklaşıma uygun değildir? K tam sayısının mutlak değeri 3ten küçük olduğuna göre Knın alabileceği kaç farklı değer vardır? Genç bir ressam adayının, etrafına kendi gözleriyle bakmayı öğrendikten sonra ruhundan bir şeyler katarak dünyayı tuvale aktarması ressam olma yolunda önemli bir adımdır.Bu cümledeki altı çizili söz ile sanatçının taşıması gereken hangi özellik anlatılmak istenmiştir? Proteinler ve yapıtaşları amino asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin yaptığı antlaşmadan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanımında güvenli bir davranıştır? Bilinçsiz su tüketimi sorununa dikkat çekmek isteyen bir öğretmen, sınıfını gruplara ayırmış ve bir çalışma planına göre her grubun su sorununa yönelik araştırmalar yapıp bilgilendirici broşür, poster veya kısa film hazırlamasını istemiştir.Buna göre bu öğretmenin öğretim sürecinde kullandığı yöntem, teknik veya model aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ihram yasakları arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birleşik değildir? 13 - 17 - 21 - 25 - 28 - 33 - 37Yukarıda verilmiş olan sayılardan kuralı bozan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 16 sayısı ile bu sayının 14 fazlasının çarpımı kaçtır? Kuranı onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine ve özelliklerine dikkat ederek okumaya ne denir? Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? Rana : ..........................?Esen : It is 18 degrees celcius. ‘uzak-yakın kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide vardır? Çevresi 25 cm olan bir ABCD dörtgeninde |AB| = 6 cm, |AD| = 4 cm ve |BC| = 5 cm olduğuna göre |CD| kaç santimetredir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Güneydoğu Anadolu Proje­ sinin ülke ekonomisine yaptığı katkılar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir