Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Atatürk Döneminde Türkiye ençok aşağıdaki hangi devlet ileyakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Atatürk Döneminde Türkiye ençok aşağıdaki hangi devlet ileyakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır? sorunun cevabı "Sovyet Rusya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

                    SARI GÜLGözlerin elindeki güle merkuz idi parmakların aheste aheste yaprakları koparıp rüzgâra bahş ediyordu.Seni seyrettikçe kalbimde hüzünler hissediyordum.Şu anda hayalhanenin acı acı fikirlerle meşgul olduğundan emin idim. Yapraklar bitinceye kadar hiç tavrını, vaziyyetini değiştirmeyecek hazin hazin sükut ediyordun. Lakin sarı yaprak metanetini mahvetti; birdenbire bir tuğyân-ı sirişk hasıl oldu.Bu şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki hadislerden hangisi temizlik ile ilgili değildir? Bulunduğu kabın şeklini alan ve akışkan özelliğe sahip olan madde aşağıdakilerden hangisidir? Hava olaylarını önceden bilmek bize ne kazandırır?  Bir tohum tanesi uygun iklim şartlarında fidan olur. Gelişerek çiçek açıp meyve veren ağaç olur. Zaman geçer sararıp kuruyarak toprak olur. Bu, tüm canlılar için aynıdır; değişmez.Bu metnin ana fikrini ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir?  Şehrin sakinlerinin şehrin kimliğini oluşturan inanç ve ideallere uygun davranması, şehrin kültüründen ve refahından yararlanması, şehri tanır hale gelmesi, şehri sahiplenmesi ve şehre değer katacak bilince ulaşmasıyla şehirli kimliği ortaya çıkmış olur. Adaletle yönetilen böyle bir şehirde toplumun refahı ve mutluluğu artar.Farabi böyle bir şehir için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eylemin şu an yapılmakta olduğu” anlatılmaktadır? Işık kaynağı olmayan cisimlerin görülebilmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi İnsan Haklarından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek dağıdır?