S:1

• Hammadde ve pazar sorunu
• Sanayi İnkılabının etkisi
• Sömürgecilik
gibi gelişmeler, I. Dünya Savaşının hangi nedenlerindendir?

• Hammadde ve pazar sorunu• Sanayi İnkılabının etkisi• Sömürgecilikgibi gelişmeler, I. Dünya Savaşının hangi nedenlerindendir? sorunun cevabı "Ekonomik" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
‘Akşam yazlıktan yeni dönmüştük Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre,kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak görevi hangi müdürlüğün/birimin görevidir? Sağ ve sol omuzda bulunan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangileridir? İslama davetin gizli dönemi hangi yıllar arasındadır? Kıblenin tayini, namaz vakitlerinin belirlenmesi, zekatın hesaplanması ve mirasın paylaştırılması gibi konular sebebi ile İslam bilginleri aşağıdaki bilim dallarından hangisi alanında çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır? 1-Allaha hiçbir şey ortak koşulmayacak,2- Kız çocukları öldürülmeyecek 3- Hırsızlık ve zina yapılmayacak, 4- İftira edilmeyecek, 5-Peygamberimizin emirlerine kesinlikle uyulacak.Peygamber Efendimiz (sav) hicret etmeden önce Medineli bir grup Müslümandan söz aldığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz? Bakmak kelimesi hangi cümlede değişik anlamda kullanılmıştır? 43 ,52 , 33 , 1100 üslü sayıların değerinin büyükten küçeğe doğru sıralanışı aşağıdakileden hangisidir?> Aşağıdakilerden hangisi dağlık bölgeler oluşturulurken dikkate alınan unsurlardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur? Hangi deyimde sıfat yoktur? Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektörünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbuldur.Buna göre İstanbulda aşağıdaki mesleklerden hangisinin daha az olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitimi almış bir kişinin sahip olması gereken özellikler arasında gösterilemez? İngiltere ve Fransanın 1854te, Rusyaya karşı Osmanlı Devletinin yanında yer aldıkları savaş aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. maddesinde yer alan ve Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak yayma hakkına sahiptir. ifadesiyle açıklanan temel özgürlük aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı? 'Fındık' aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır? Anahtar kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi- sinde terim anlamda kullanılmıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Millî Eğitim Şûrasının oluşumu ile çalışma usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Kayan yıldızı dondurur Ardahanın kışları dizesinde Ardahanın hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? İlkbahar mevsiminde manavdan hangisi alınmalıdır? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi yanlıştır? blue / ball / white / is / and / MyKarışık verilen kelimelerle anlamlı cümle nasıl oluşturulur? TBMM Hükümetinin ilk uluslar arası siyasi başarısı aşağıdakilerden hangisidir? Kolanyanın tüm odada kokusunun hissedilmesi maddenin hangi özelliği ile ilgilidir? Konut yaptırmak isteyen bir vatandaş aşağıdaki yerlerden hangisine konutunu yaptıramaz? İlk Cumhurbaşkanımız kimdir? Bulut kadar beyazsınKuşlardan yaramazsınBir hâlde karar etmezBir dalda duramazsınBu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisine "-ı" getirilirse ünsüz yumuşaması olmaz? Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden sonra büyük harfle başlamak gerekmez? Hi, my name is Karen. I am 25 years old. I live in England but I am not English. I am Spanish. I am a doctor at a hospital and I love my job. I get up very early and go to work at 07.00 in the mornings. I have blue eyes, long straight fair hair. I am shy and I dont like talking much. My favourite hobby is listening to music but I cant sing a song.Karen - - - - . • Aşar vergisi kaldırıldı.• Tarımda makineleşme için teşvikler verildi.• Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi verildi.Türkiyede yukarıdaki gelişmeler hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir? Arıların petek yapmak için salgıladıkları yumuşak ve sarı renkli doğal madde aşağıdakilerden hangisidir? 1514 Çaldıran Savaşı ile başlayıp 1554'e kadar aralıklarla devam eden Osmanlı-Safevî savaşlarını sona erdiren barış antlaşması hangisidir? Bir gün adamın biri Hz. Peygamberin huzuruna geldi ve kendisinden bir binek hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, Peki, sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi? diye takıldı. Adamcağız, Ey Allahın Resulü, ben sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım? dedi. Hz. Peygamber gülerek Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir? diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Med harflerin görevi nedir? Maddenin kendine özgü hiçbir özelliği yoktur. Bu nedenle insanın bedensel yapısı üzerine, iyiliğin timsali olan Tanrıdan başka hiçbir ışık yansımaz. Bu dünyadaki yaşam da, ruhun bedene düşmesiyle başlamıştır; ancak insan yaşamını Tanrıya yani iyiliğe ve erdeme adanırsa, mutluluğa ulaşır.Bu görüşü temel alan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir