S:1

I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.
II. Batı yanlısı gençlerin Servet-iFünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.
III. Edebiyat kurallarını öğretenTalim-i Edebiyat adlı eserihazırladı.
Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

I. Edebiyatımızda şiir, roman, tiyatro alanlarında eserler verdi.II. Batı yanlısı gençlerin Servet-iFünun dergisi etrafında toplanmasını sağladı.III. Edebiyat kurallarını öğretenTalim-i Edebiyat adlı eserihazırladı.Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Recaizade Mahmut Ekrem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
“Gönül kazanmak”  deyiminin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? Hangi deyim “hareketsiz kalmak”  anlamına gelir? “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden  hangisiyle ilgilidir? "Altı saattir hiç konuşmadan yürüdü" cümlesinde hangi kelime fiildir? "Pazartesi günü hep beraber sinemaya gideceğiz." cümlesinde fiil hangi eylemi belirtmektedir? Aşağıdaki fiillerden hangisi devam eden bir eylemi bildirir? "Öğrencileri çok iyi yetiştireceğim." cümlesindeki fiilin kişisi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiili biten bir eylemi anlatıyor? Aşağıdaki fiillerden hangisi, devam eden bir eylemi bildirmektedir? "Önceleri bu kıyafetini çok seviyordu." cümlesinde fiil olan kelime hangisidir? '' Sabahları mutlaka spor  ........ '' Yukarıda verilen cümlede geçen altı çizili yere iş, oluş, hareket bildiren kelimeyle tamamlarsak hangisi olur ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eylem '' şimdi '' yapılmaktadır? “ Seviyorum” eyleminin kişi ve zamanı ile ilgili hangisi doğrudur? “ Yarın hayvanat bahçesine…………………..”Yukarıdaki cümle hangisiyle tamamlanabilir? Aşağıdaki eylemlerden hangisinin kişisi “anlıyorum” eylemiyle aynıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevinde bir kelime yoktur? "Televizyon" kelimesi hangi cümlede iyelik eki almamıştır? Zamirlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "Bütün gün, seni bekleyip durduk." cümlesinde hangi kelime zamir görevindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime zamir görevinde değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi zamir görevinde kullanılamaz? “Mehmet ile Mustafa çok iyi arkadaştı. Onlar hep beraber gezerdi. ’’Yukarıdaki cümlede hangi sözcük Mehmet ve Mustafa’nın yerine kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerine geçen bir sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki zamirlerden hangisi birden fazla varlığı ifade eder? "Orası çocukluğunu geçirdiği yerdi; tabii ki o da her sene oraya gitmek istiyordu," cümlesinde kaç tane zamir kullanılmıştır? “Aysel, çiçekleri her gün sular.” cümlesinde çiçekleri yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi kullanılabilir? “Kemal, okula geç kaldı.” cümlesinde “Kemal” kelimesinin yerine aşağıdaki zamirlerden hangisi yazılabilir? "Sevgiler şu binaya taşındılar." cümlesinde hangi kelime sıfat görevindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? "Mahallede iki çocuk parkı var." cümlesinde hangi kelime sıfat görevindedir? "Büyük" kelimesi hangi cümlede sıfat görevindedir? Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfatlardan hangisi varlığın rengini belirtmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın sayısını bildiren bir sıfat vardır? Aşağıdaki sıfatlardan hangisi nitelediği adın durumunu belirtmektedir? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisinde sıfat yoktur? "O çocukları ne gördüm, ne de tanırım." Cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? "Bozuk yollarda aracı dikkatli kullanmalısın." cümlesinde sıfat görevindeki kelime hangisidir? Aşağıdaki söz öbeklerinin hangisinde sıfat yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir