S:1

Gönlünü Şirinin aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca,
O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmağa çoban çeşmesi
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

Gönlünü Şirinin aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca, O hızla dağları Ferhat yarıncaBaşlamış akmağa çoban çeşmesiBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? sorunun cevabı "Karşıtlık (tezat)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Söz ola kese savaşıSöz ola bitire başıSöz ola ağulı aşıBal ile yağ ede bir sözBu şiirden hareketle dille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,2) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,3) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak4) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Hangi öğrenci için dengeli ve düzenli beslenmektedir denilebilir? While we ............ at the breakfast table, the telephone rang. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ülkemizdeki biyoçeşitliliği tehdit eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazımürsel yoktur? Hangisi okul müdürünün yaptığı işlerden değildir? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "ilgi göstermemek" anlamı vardır? Peygamberimize söylenen ‘Muhammedül Emin ne anlama gelmektedir? Ben olmasam çiçeklerin kokusunu alamazsın. Bil bakalım ben hangi duyu organıyım? Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir? Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak için mutlaka ayin yapılmalıdır.İlkel kabile dinleriyle ilgili açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçuklu Devletinin Bizansa karşı kazandığı ilk büyük zafer, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hem hava, hem de su sürtünmesine göre tasarlanmıştır? Mutfak tezgâhlarında kullanılan maden.......................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? çilek, çağla, erik, kiraz hangi mevsimin meyveleridir? 4 katı 28 olan sayıya 4 eklersek bulduğumuz yeni sayı kaç olur? Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız(....) Kuvvet cisimlerde şekil değişikliğine sebep olabilir.(....) Kuvvet birimi Newtondır (Nivtındır).(....) Halat çekme oyunu, yer çekimi kuvvetine örnek verilebilir.(....) Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan aletlere, eşit kollu terazi adı verilir.(....) Rüzgâr, insanlardan bağımsız gerçekleşen bir kuvvettir. Güneş'in gün boyunca farklı yerlerde görünmesinin sebebi nedir? Yeni bir buluşu olan bir mucit ilk önce hangisini yapmalıdır? Evde güvenlik kurallarına uymazsak .................. neden oluruz. Noktalı yere hangi kelime gelir? 12 kalemim vardı 3 tane de annem verdi. Kaç kalemim oldu? Aşağıdakilerden hangisi, Bakanlıklardaki Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş esasları bakımından doğru bir bilgi değildir? Aşağıdaki hadislerden hangisinin ana düşüncesi diğerlerinden farklıdır? Dört basamaklı en büyük çift sayı ile dört basamaklı en küçük tek sayının farkı kaçtır? Bisiklet, kaykay, kızak ve paten gibi motorsuz taşıtlar nerelerde kullanılmamalıdır? Hangisi farklıdır? Devlet işlerinin başkentten yönetildiği idari sisteme ne ad verilir? Dram türü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kibele adı verilen ilk halı ve kilimler aşağıdaki hangi Anadolu uygarlığında dokunmuştur ? I. KonuşmakII. Diyalog kurmakIII.Mektup göndermekIV. MimiklerYukarıdakilerden hangileri sözsüz iletişime örnektir? Peygamber Efendimizin Kuran öğretmek ve onlara İslamı anlatmak için Medineye gönderdiği sahabî aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? Bir laptopun fiyatı en yakın yüzlüğe yuvarlanınca 4000 ₺ oluyor. Bu laptopun fiyatı ne olabilir? Hatay Türk Devleti Meclisi, aşağıdaki tarihlerin hangisinde aldığı kararla Türkiye Cumhuriyetine katılmıştır? Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir? 1.Ne zaman?2.Ne?3.Nereler?4.Niçin? ‘Yaz aylarında buralar sıcacık olur. Cümlesi numaralanmış sorulardan hangilerine cevap verir? Aşağıdaki barajlardan hangisi fırat nehri üzerinde değildir? 607 – 100 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir