S:1

Zeka bölümü 70-89 olan birkimsenin zeka durumuyla ilgiliolarak aşağıdakilerden hangisisöylenebilir?

Zeka bölümü 70-89 olan birkimsenin zeka durumuyla ilgiliolarak aşağıdakilerden hangisisöylenebilir? sorunun cevabı "Düşük zeka" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Bu sabah içimde bir tazelik var,Bu seher, bu camdan giren gündüz ben!Komşular, şaşmayın bana komşular,Bu camdan bakınan, bu güleryüz ben!Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? D + 195 = 726 eşitliğinin doğru olması için D kaç olmalıdır? I. Üreme organında gerçekleşmesiII. Mayoz bölünme görülmesiIII. Oluşan hücrelerin hepsinin üreme hücresine dönüş-mesiYukarıda verilenlerden hangileri oogenez ve spermatogenezde meydana gelen ortak olaylardandır? 4 birlik 6 onluktan oluşan sayının 14 eksiği kaçtır? Ahmet kumbarasındaki 300 TL parasının %15'ini harcadı. Ahmet'in geriye kaç TL parası kaldı? Doğu ile Kuzey arasındaki yön hangisidir? 24 eriğin yarısının 3 katı kaçtır? Motosikletin hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, kanserin oluşumunda rol oynayan nedenlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir? I. UrartuII. İyonyaIII. LidyaIV. HititYukarıda verilen Anadolu medeniyetlerinden hangileri Akdeniz’de deniz ticaretinin gelişmesine katkıda bulunmuştur? Çelebi Mehmet döneminde gerçekleşen ilk Osmanlı- Venedik deniz savaşını Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Ancak bu savaş Türk denizciliğinin tecrübe kazanması açısından son derece önemli olmuştur.Yalnız bu bilgiye dayanarak; I. Osmanlı Devleti’nin denizcilikte henüz deneyimsiz olduğuII. Venediklilerin Ege Denizi’ne geldiğiIII. Osmanlı Devleti’nin kara savaşlarında üstün olduğu durumlarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? PrintScreen tuşu ne işe yarar? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik çeşitliliğin fazla olması için alınan önlemlerden değildir? Öğretmeni Burhan' Hangi takımı tutuyorsun diye  sordu. Burhan ise Beşiktaş takımını tutuyorum öğretmenin dedi. Buna göre Burhan'ın verdiği cevap nasıl bir veri tipidir?  Aşağıda verilen bitkilerden hangisi monokotiledonlar (tek çenekliler) grubuna aittir? Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüsbölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı,nefes almada güçlük ve öksürük belirtilerigörülür? Doğal bitki örtüsü korunması aşağıdaki afetlerden hangisinden korunmada etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi makale türünün özelliklerinden biridir?  Soğan soframıza ulaşım süreci aşağıdakilerden  seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? Kamu gorevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur? Bir çıkarma işleminde çıkan, farkın 3 katıdır. Eksilen 60 ise çıkan kaçtır? 1. Bu yüzden kızın el işlerini görmek için her yerden orman ve dağ perileri gelirmiş.2. Bu kız, dokuma ve örmede pek ustaymış.3. İzmir’in güneyinde Kolphon diye bir kent varmış.4. Bu kentte Lidyalı bir kız oturuyormuş.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? David :Did you like the movie?Kate :Yes, I did. - - - - .David : Good to hear that. Hangisi besin tasarrufuna örnek değildir? "Uzun zamandır yaşamayı bırakmış bir insanın sesiydi bu."cümlesinin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?   Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerimizin ekonomisi ziraat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bu nedenle öncelikle bu alanlarda yatırımları geliştirmek gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini DAP kapsamında yapılması gerekenlerden biri olamaz? Babam dün kırtasiyeden silgi aldı." Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?  Düşman kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kur’an’ı Kerim bütün insanlara hitap eden son ilahî kitaptır. Bu nedenle her Müslüman, Kur’an’ı Kerim’deki emir ve yasakları öğrenmekle yükümlüdür. Bununla beraber Kur’an’ın dili Arapçadır ve bütün insanların Arapça dilini öğrenmeleri mümkün olmayabilir.Buna göre Kur’an’ı Kerim’in mesajını insanlara ulaştırmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belgeye ne ad verilir? Fenike alfabesinin batıya taşınmasını sağlayarak miladi takvimin oluşturulmasına katkıda bulunan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi “İlkbahar” mevsiminin özelliklerindendir? Fatma teyze yemek yapmak için aldığı 3 kg patatesin bir buçuk kg’ını kullandığına göre geriye kaç g patatesi kalmıştır? “Ercan mavi gözlü sarı saçlı bir çocuktu “ cümlesinde Ercan’ın hangi özelliğinden bahsedilmiştir?  gül sözcüğü hangi cümlede çiçek anlamında kullanılmıştır? 1. Bu tabloyu alıp ağabeyine hediye etmek istemiş ama parası yokmuş.2. Ömer bir gün okul dönüşünde mağaza vitrininde güzel bir tablo görmüş.3. Biriktirdiği parayla tabloyu almış ve ağabeyine hediye etmiş.4. O kış tabloyu almak için harçlıklarını biriktirmiş.Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir