Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ermeni Sorunu, aşağıdaki hangi antlaşma ile uluslararası birsorun hâline gelmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ermeni Sorunu, aşağıdaki hangi antlaşma ile uluslararası birsorun hâline gelmiştir? sorunun cevabı "Berlin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi tür adıdır? İnsan DNA’larında belli aralıklarla tekrarlanan ve protein sentezi ile ilgili olmayan bölümler vardır. İşlevsel özelliklere sahip genlerin arasında bulunan bu bölümlerin sayısı kişiden kişiye değişir ve kişinin “DNA parmak izi”ni oluşturur.DNA parmak izi yöntemi ile,I. Kimliği bilinmeyen bebeklerin anne ve babaları tespit edilir.II. Bazı kalıtsal hastalıklar teşhis edilir.III. Gerçek suçlular belirlenir.verilenlerden hangileri gerçekleştirilebilir? 200 gram deniz suyunda 50 gram tuz olduğu ölçülmüştür. Buna göre deniz suyunun kütlece % kaçı tuzdur? Kur’an – ı Kerim’in   her yirmi sayfadan oluşan bölümüne ne denir? 564 190 sayısı için hangisi yanlıştır? "göz" sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? •       Sınıf yönetiminde sorunların artması•       Öğretmenin kendini yetersiz bulması•       Öğrenme-öğretme sürecinin verimsizliği•       Öğretmenin konuyu yetiştirmekte zorlanması•       Öğrencilerin kazanımlara ulaşmakta güçlük çekmesiBu durumlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde özellikle aşağıdakilerden hangisinin eksikliğine bağlı olarak oluşabilir? İki haftada bir gün gezmeye gidiyoruz. 1 yılda kaç kez gezmeye gideriz? Yüce Allah’a yönelerek ondan çeşitli isteklerde bulunmaya ne denir? Büyük ülkümüz en uygar,  en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de devrim yapmış olan Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız.Mustafa Kemal’in 10. yıl nutkunda sözünü ettiği bu ülküye ulaşmak için, aşağıdaki ilkelerden hangisini öncelikle benimsemek gerekir? Buzdolabının kapısına hangi şekil benzer? Okul çantamızı hazırlarken neye dikkat ederiz?