S:1

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerindeki toplum yapısının özelliklerinden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerindeki toplum yapısının özelliklerinden biri değildir? sorunun cevabı "Asillik  vardır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki davranışlardan hangisinin kendini başkalarının yerine koyma duygusunun bir sonucu olduğu söylenemez? Her bisküvinin kütlesi aynıdır. 4 bisküvi 1 kilo geliyorsa, 4 kilo kaç tane bisküvi eder? İslama göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtım malzemesi değildir? Uyku, hayatta kalabilmek için vazgeçilmez bir gereksi- nimdir. Birçok hayvan, tıpkı insanlar gibi günün belirli saatlerinde uyumak ister. - - - - onların insanlar gibi sıcacık yataklarında uyuma şansları yoktur.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler- den hangisi getirilemez? Namını çıkarmak istersen eğer Oğlan kız yetiştir bırak bir eser Ad san bırakmağa çalış birâder Bu kubbede kalan hoş âvâz olur Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Trikosist adı verilen zehirli ipliksi zıpkınlar sayesinde düşmanlarına karşı savunma yapan, aynı zamanda bu yapıları avlanmada kullanan protista grubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne birden fazla kelimeden oluşmuştur? Bir bölgede sanayi tesisleri kurulduktan sonra gerçekleşen bazı olay ve sonuçları ile ilgili verilen bilgiler şunlardır:• Bölgeden geçen akarsuda toplu balık ölüm-leri gözlenmiştir.• Tarım ürünlerinden elde edilen verim azalmıştır.• Bölgeye yakın bir alandaki tarihî mermersütunlar aşınmış, aynı yerdeki bitkiler kurumuştur.Bu bilgilere göre bu bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Allahın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Magnezyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sorumluluklarımdan birisi değildir? 1. Bir süre çalışan ütü ısınır.2. Ellerimizi birbirine sürttüğümüzde ısınır.3. Saç kurutma makinesi bir süre çalışınca üflediği hava ısınır.4. Hareket halindeki araba fren yaptığında tekerlekler ısınır.Yukarıda verilen örneklerden hangilerinde mekanik enerji ısı enerjisine dönüşmüştür? Dilden dile nesilden nesile aktarılır. Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklı bir yapıya sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliğidir? Kur´an-ı Kerim´i baştan sona ezberleyen kimseye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? Bu garip dünyada ben yadırgarım yerimi,Yıllardan sonra bir gün çektiklerimi.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi vardır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere Türk halkı sessiz kalmamış, cemiyetler kurarak birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Bir süre sonra da Kuvay-ı Milliye hareketi başlamıştır. Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşmasının; I.Milli Mücadele ruhunu ortaya çıkarmasıII. Birlik ve beraberliğin sağlanmasıIII.Himaye düşüncesinin oluşmasıgibi gelişmelerden hangileri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir? Okulumuzda 489 kız öğrenci, kız öğrencilerden 97 az erkek öğrenci vardır. Okulumuzun mevcudu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Zekat ibadetinin faydalarından biri değildir? Neşe, bir parça gazete kâğıdını alıp üzerine bir miktar tuz döküyor. Bu kâğıdı hoparlörün üzerine koyarak müziğin sesini arttırıyor. Ses arttıkça tuz taneciklerinin bu gazete kâğıdı üzerinde hareket ettiğini gözlemliyor.Neşe, yalnızca bu gözleminden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? 35 kişinin katıldığı bir kampta; her çadırda en fazla 4 kişi olacak şekilde şekil de yerleşiliyor. Bu kampta herkesin konaklaması için en az kaç çadır gereklidir? Öğretmen, öğretim sürecinin en önemli rollerinden birini üstlenir. Fakat bu rolü yanlış anlayan bazı öğretmenler, kendisini tek karar merkezi olarak görüp baskıcı, katı disipline dayanan bir sınıf atmosferi oluşturur. Bu durum, öğrencileri iç denetimden ve içsel güdülenmeden yoksun hâle getirecektir.Sınıf yönetimi süreci açısından, bu paragrafta ele alınan öğretmen tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelime ikililerinden hangisi zıt anlamlıdır? Kaval kemiği vücudumuzun hangi bölümünde bulunur? Mersin Akkuyudaki nükleer santral aşağıdaki devletlerden hangisi tarafından kurulmaktadır? • Konu, olağanüstü ve fantastik özelliklere sahiptir.• Kişiler çoğu zaman gerçeklerden uzaklaşmıştır.• Hayal, varsayım, kişileştirme, abartma gibi unsurlar çok kullanılır.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? 25 192 - 10 450 - 16 365 - 60 596 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Çevremizdeki varlıkların; I – Biçimini II – Uzaklığını III – Sıcaklığınıgözlerimiz sayesinde algılarız.Gözlerin görmesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi çıkarılırsa doğru bir ifade olur? Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili kurumlardan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisi açık oturumun özelliklerinden biri değildir? Toprağın kaya tabakalarının birden bire kayarakyer değiştirmesiyle oluşan doğal afetlerene ad verilir? Yurtta barış, dünyada barış. sözü Atatürkün hangi özelliğini göstermektedir? Kuvayımilliye güçleri, Yunanlılarla yaptığı Gediz Muharebesini kaybetmiştir. Bu yenilgi üzerine Mustafa Kemal Paşa Dalgalı ve düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gedizde yenildik. demiştir.Bu sözüyle Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir? 20 – 7 = ... işleminde fark kaçtır? Aşağıdakilerin hangisinde edebiyatımızdaki ilklerle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Okulların yaygınlaşması ve muallimlere maaş bağlanması aşağıdaki halifelerden hangisinin döneminde gerçekleşmiştir? Rüya : Who uses the Internet most in your family?April : - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir