S:1

Yerleşik hayata geçen ilk Türktopluluğu, aşağıdakilerdenhangisidir?

Yerleşik hayata geçen ilk Türktopluluğu, aşağıdakilerdenhangisidir? sorunun cevabı "Uygurlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
(I) Döneminde yeterince tanınamamış sanatçılardan olan yazarın sanatçı kimliğinin, henüz edebî anlamda eser vermeden değişik sanat dallarına olan ilgisinden dolayı zaten mevcut olduğu söylenebilir. (II) Bu sebepten yazarın sanatla tam olarak ne zaman uğraşmaya başladığını kesin olarak belirlemek zor. (III) Sanattaki becerisi her ne kadar doğuştan gelen özelliklerle geliştiriliyor gibi gözükse de çocukluktan itibaren bulunan çevre ve ailesinden taşıdığı malzemelerin eserlerini şekillendirmede ona yön verdiği söylenebilir. (IV) Yazar, küçük yaştan itibaren yaşadıklarını, gördüklerini belleğinde bir yerlere kaydetmeye başlar. (V) Daha çok manevi değerlerle yoğrulu bu notlar yazarın yaşının ve sanatçı kimliğinin olgunlaşmasıyla zamanla edebî anlamda değişik renklerle ortaya çıkar.Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir kimlikte bulunmaz?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “-de/-da”  ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi özel addır? Araba, uçak ya da başka bir araçla yolculuk yaparkenmutlaka emniyet kemeri takılmalıdır - - - - kazalardameydana gelen beyin zedelenmelerinin en önemli nedeniemniyet kemeri takmamaktır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir? Sorarım karşılık olmaz sorular         Sorarım duygular beni söyletir.        Umarım rüzgarlar büyük borular        Sesimi sizlere kadar iletir.Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır. I- Yalancı peygamberler ile savaşılmasıII- Kuran’ın kitap haline getirilmesiIII-Yermük Savaşı’nda Doğu Roma kuvvetlerinin büyük yenilgi alması.İslam tarihinde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangileri Hz. Ebubekir zamanında gerçekleşmiştir? ÇOCUKLARIM VE BEN        Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar.  Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu.        O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı.       Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allah’ım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Kimler top oynamış? Aşağıda özel isimlerden hangisi doğru yazılmıştır?  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda, aynı dersten yıllık açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz? Nayman Ana, şafak sökerken çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığını tamamlamıştı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak, derin bir uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere daldı. Nayman Ana gençliğini yitirse de güzelliğini hâlâ yitirmemişti.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Tahta – Tebeşir” sözcükleri arasındaki ilişki, “defter” sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? Bir sınıftaki 48 öğrenciyi 2’ şer oturtmak istersek sınıfa kaç tane sıra gerekir? Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş’in etrafında dolanması sonucu oluşan olaylardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi katı + katı karışımına örnektir? Serkan’ın 17 lirası vardır. 6 liraya top alırsa geriye kaç lirası kalır?  3x + 2y – x + y + 4 cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” anlamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in  atalarından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi kök halindedir? Tür adları yazılırken ilk isim canlının cins adı olup akraba grupları ifade eder. İkinci isim canlının cins adının tamamlayıcısıdır. İki isim birden canlının tür ismini oluşturmaktadır.Latince tür ismi verilen canlılardan;I. Felis domesticusII. Morus nigraIII. Felis leoIV. Pinus nigrahangi ikisi birbiri ile daha yakın akrabadır? Bu peygambere  Allah büyük bir gemi yapmasını emretmiştir. Gemi tamamlanınca gemiye, kendisine inananları ve her hayvandan birer çift bindirmesini emretmiştir Sonrasında büyük bir tufan ( yağmur ) başlamıştır. Gemiye binenler kurtulmuştur.Yukarıda hangi peygamberden söz edilmektedir?  "Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Tanrım şâhid, duracağım sözümde Milletimin sevgileri özümde Vatanımdan başka şey yok  gözümdeYar yatağın düşman almaz;  giderim! Bu dizelerin teması aşağıdakilerden hangisidir? Ah oralarda olmak şimdi Karışmak dağlardaki sessizliğe Bir su damlası gibi kendiliğinden Ulaşmak o yalnızlığa kimsesizliğeBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Muhammed (sav.), peygamberlik öncesinde yaşadığı toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi “Kuyucaklı Yusuf” adlı eserin yazarıdır?  İnsanların toplumsal yaşamları içerisinde tarih boyunca ürettikleri maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. İnsanoğlunun doğayla olan ilişkisinde, ihtiyaçlarını gidermek için üretimde bulunduğu zaman ortaya çıkardığı üründür. Diğer taraftan insanlarla girdiği toplumsal ilişkiler sonucu ortaya çıkan değerler sistemidir.Parçada sözü edilen toplumsal olgu aşağıdakilerden hangisidir? Bebeklerde dış kalp masajı uygulamasında dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?  Bir yerin dünya üzerindeki mutlak konumunu tespit etmek için koordinat sistemi kullanılır.I. ParalelII. MeridyenIII. İzohipsIV. EksenBuna göre mutlak konum belirlemek için yukarıda verilenlerden hangileri gereklidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birlik ve dayanışmayı anlatmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü belgisiz zamir olarak kullanılmıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Milletimizi bir arada tutan ortak değerlerden biri değildir? Kuvvetle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Kronolojik sıraya koyduğumuz zaman en önce hangi olay yaşanmış olabilir?  • Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar.• Vadi yamaçları basamak şeklindedir.• Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine rastlanmaktadır.Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür? Bir inekten her sabah 18 Lt, akşamları ise 16 Lt süt elde edilmektedir.Bu inekten bir haftada kaç Lt süt elde edilmektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir