S:1

Kalem, kağıt, çivi, yağ gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

Kalem, kağıt, çivi, yağ gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İşletme gereçleri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Çanakkale Savaşları I. Dünya Savaşının kaderini belirleyen en önemli olaydır.Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında gösterilemez? Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdaki cephelerden hangisinde kazanmıştır? Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması hangi yönüyle tarihi öneme sahiptir? 1.Kimi de sakin, sessiz, doyumsuz manzaralı bir liman köyünün düşünü kurar. 2.Her insanın zihninde, ömür boyu yaşamak istediği bir coğrafya vardır. 3.Kimi,çamlar içindeki bir dağ köyünde yaşamak ister. 4.Bu coğrafyanın ayrıntıları kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? 1600 nükleotitli bir DNAda 200 guanin nükleotit varsa bu DNAdaki Timin nükleotit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Bu şehir neler gördü neler! Toprak da kaydı, nehirler de taştı, yer de sarsıldı. İfadesinde aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinden bahsedilmemiştir? I. Minnettar gözlerle bedeviye bakan adam, ona cebinden çıkardığı keseyi uzattı.II. Adam, yalvarır bir edayla bedeviden su istedi.III. Devesiyle çölde yürüyen bir bedevi, güçlükle yürüyen ve susuzluktan dudakları kuruyan bir adama rastladı.IV. Bedevi, devesinden inip ona suyundan verdi.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? 315 502 735 sayısındaki 5 (beş) rakamları soldan sağa doğru sırasıyla hangi basamaklarda bulunmaktadır? Aşağıdaki hangisi temel hakların özelliklerinden biri değildir ? ​Bir dosyanın özelliklerinden dosyayla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız? Bir mıknatısta N harfi ile gösterilen kısım kuzey kutbu, ...............harfiyle gösterilen kısım güney kutbu olarak adlandırılır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yapılan araştırmalarda günümüzdeki canlı türü kayıplarının geçmişe göre daha fazla olduğu belirtilmektedir.Yaşanan tür kayıpları üzerinde aşağıdaki durumlardan hangisinin etkisinden söz edilemez? Aşağıdakilerden hangisi Modern tarım yöntemiyle tarım yapan toplumlarda görülmez? AllahınHer canlıya merhamet eden , şefkatle davranan anlamındaki ismi hangisidir? Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma hangisidir? Çevresi 66 cm olan üçgenin kenarlarından her biri diğerlerinden 4 cm fazladır. Buna göre en uzun kenarı kaç cm'dir? Bir grup arkadaş lokantada yedikleri yemeğin 210 liralık hesabını kişi başı 30 lira vererek ödeyeceklerdir. Ancak bir kısmının parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri 42 lira vererek hesabı ödemişlerdir.Buna göre kaç kişi para ödememiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin hacmini ölçmek için kullanılır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru yazılmıştır? I- MotosikletII- Motorlu bisikletIII- Lastik tekerlekli traktörA2 sınıfı sürücü belgesi ile yukarıdaki taşıtlardan hangileri sürülebilir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisine ülkemizde rastlanmaz? 5.000.000 g kaç t' dur ? Aşağıdaki görevlilerden hangisi seçimle işbaşına gelen görevlilerden değildir? I. DayanışmaII. SevgiIII. SaygıIV. KavgaYukarıdakilerden kaç tanesi Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinde görülürdü? Ticaret amaçlı Kral Yolunu yapan ve başkenti Manisa yakınlarında Sard şehri olan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir ? Allah her şeyi görür anlamına gelen Allahın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Okuyucuya ders veren, ders verirken de güldüren kısa olay yazısı aşağıdakilerden hangisidir? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu tarafa doğru açarsak,arkamız hangi yönü gösterir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru anlamı adılla sağlanmıştır? Ayşe Öğretmen: Çocuklar, tahtaya yazdıklarımı herkes defterine geçirdi mi?Bu cümlede dil hangi işlevde kullanılmıştır? A: I am planning a party. Can you help me? B: Of course. - - - -?A: A cake, some drinks and CDs. Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Biligin bu özelliği ile ilgilidir? İslam dininin üç temel konusu vardır. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıkları genel olarak bu ana konulardan biriyle ilişkilidir.Aşağıdakilerden hangisi bu temel konulardan biri değildir? İki tane 5 TL , üç tane de 20 TL param var. Toplam param aşağıdakilerden hangisi kadardır ? Belgin ile Gizemin ağırlıkları toplamı 63 kg dır. Belgin' in ağırlığı, Gizemin ağırlığının 2 katıdır. Belgin' in ağırlığı kaç kilogramdır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir? 1839da Osmanlı Devletinin bütünlüğünün ve gücünün korunması adına aşağıdakilerden hangisi ilan edilmiştir? I- Seçme – seçilme II- Miras paylaşımı III- Meslek seçme IV- Resmî nikâh Türk kadını, yukarıdaki haklardan hangisini ya da hangilerini 1926 tarihli Medenî Kanun ile elde etmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir