Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Girişimcilerin işletme kurmasürecinde, aşağıdakilerdenhangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Girişimcilerin işletme kurmasürecinde, aşağıdakilerdenhangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir? sorunun cevabı "Fizibilite" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi destek ve hareket sisteminin görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi emanet kavramıyla yakından ilgili değildir? Dünya'mızı aydınlatan Güneş hangi yönden batar? Bir sürahi limonatadan 4 bardak limonata çıkmaktadır. 12 bardak limonata için kaç sürahi gereklidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?I-Hititler çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardırII-Tarihte ilk kez parayı Frigler  kullanmışlardır.III- Urartular site adı verilen şehir devletlerinde yaşamışlardır.IV-İyonlar saban kırana ,tarım arazisine zarar verene çok ağır cezalar verdiler.V-Lidyalılar ticareti geliştirmek amacıyla kral yolunu kurdular.VI-Hititler tarihteki ilk yazılı antlaşmayı Mısırla imzaladılar. (I) Mektup, eski görkemli hâlinden oldukça uzak. (II) Bunda teknolojik yollarla iletişim kurmanın daha kolay olması oldukça etkili. (III) Birçoğumuz belki de hiç tanışmadık mektupla. (IV) Kolayı seçerken eksikliğini hissettik mi mektubun? (V) Evet, hissettik. (VI) Kâğıda dökülen samimi sözcüklerin eksikliğini elbette hissettik.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin nedeni durumundadır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin cebirsel ifadesi karşısında yanlış verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri, “özne- dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem” şeklinde sıralanmıştır?  Camiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır? “yaşlı”  kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdaki kelimelerden hangisidir?  Aşağıda verilen boşluğa hangi sayı gelmelidir?2 bütün ekmek ……çeyrek ekmektir.