S:1

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir? sorunun cevabı "Mehmet Akif  Ersoy" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
• Manto ile yer kabuğu arasında bulunur.• Mantonun yer kabuğuna en yakın olan tabakasıdır.Yukarıda özellikleri verilen yerin katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum Kongresinde alınan Kuvayımilliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır.kararının;I. Milliyetçilik,II. Cumhuriyetçilik,III. Laiklikilkelerinden hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir? 1 onluk + 5 birlik şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir? 32 ve 24 sayılarının birler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmış-lardır. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış vemüziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ 400lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında gösterilemez? 18 kalem 3 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her bir kişiye kaç kalem düşer? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu oluşmaktadır? • Camide namaz kıldırmak ve hutbe okumakla görevli kişidir.• Camide, namazdan önce cemaati bilgilendirmek amacıyla yapılan bir konuşmadır.• Namaz vaktinin geldiğini bildirmek amacıyla ezan okuyan kişidir.Özellikleri anlatılan cami görevlileri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki halklardan hangisi, MÖ 2000lerde Kafkaslar üzerinden gelerek Orta Anadoluya yerleşmiştir? Mazeretinden dolayı oruç tutamayanların her bir oruç karşılığında vermesi gereken fidye miktarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? 2x + 4 : 2x + 16 : 2x = 168 olduğuna göre x kaçtır? Plastik,metal,cam,kağıt gibi katı atıkların birbirinden ayrılarak geri kullanılabilir hale getirilmesine .....................denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Fransız İhtilali ve sonrasında yayınlanan Fransız İnsan Hakları Bildirisi birçok ülkeyi etkilediği gibi Osmanlı Devletini de etkilemiştir.Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilalinin Osmanlı Devleti üzerindeki olumlu etkilerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisinde verilenler bir üçgenin kenar uzunlukları olabilir? Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesine göre muvazzaf askerlik için aylıksız izine ayrılanların göreve dönmek için başvuru tarihinden itibaren azami kaç gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur? İnsanın ruhsal yapısı üzerinde kalıtsal etkenlerin de önemli ölçüde rolü vardır.Bu açıklama psikolojinin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkisinin temelini oluşturur? Güneş'ten gelen ısı ve ışık enerjisi hangi maddeler sayesinde ortaya çıkar? ..........................., tarımı koruyan sert yasalar yaptılar.Boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? Yapısında kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere saf madde denir.Aşağıdakilerden hangisi, saf madde değildir? ... O, Allahın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.(Ahzab suresi, 40.ayet)Bu ayetten Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz? Cam Şişe- Kâğıt- Kolonya- Yemek Artıkları- Plastik ŞişeYukarıda verilen maddelerden kaç tanesinin geri dönüşümü ile tekrar kullanımı sağlanabilir? Bak, şimdi yazdıkların daha güzel olmuş. Ankara'ya gitmişsiniz de bana haber vermediniz. Keşke ben de sizinle gelseydim.Bir gün de doğru dürüst iş yapamazsın zaten.Yukarıdaki cümlelerde sırasıyla hangi anlam özellikleri bulunmaktadır? Yeryüzünün herhangi bir yerinde görülen kısa süreli hava olaylarına.......... uzun süreli hava olaylarına ise .................denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı aşılanmış bir yumurtadan (embriyo) yarattı. Oku, senin Rabbin kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.Bu ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devleti'nin hangi cephedeki başarısı Rusya'nın 1.Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde etkili olmuştur? Aşağıdaki olaylardan hangisinde madde dışarıya ısı vermektedir? 10 ile 20 arasında 3e kalansız olarak bölünebilen kaç doğal sayı vardır? Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman kutlanır? - - - - . it is bad for your eyes. 96' nın 8 eksiğinin 36 eksiği kaçtır? Alican akşam yemeği için hangisini tercih ederse, sağlıklı davranmış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurulup gelişmesinde madencilik faaliyetleri daha etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi ismin hallerinden birini almamıştır? Haklar ihlal edildiğinde insanlar isteklerini yazılı olarak dile getirebilir. İlgili makamlara ve mahkemeye başvurarak hakkını arayabilir. Başvurulan kurumlar da otuz gün içinde yazılı başvuruya cevap vermek zorundadır.Metinde sözü edilen başvuru aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleştirilebilir? I. Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde, Bir yanlışı düzeltircesine açmış; Gelmiş ta ağzımın kenarında Konuşur durur.II.Benim yârim bana yalan söylemez, Söylerse de gıybetimi eylemez, El yanında ikrarını söylemez, Elleri uyut da gel dedi bana.Bu şiirlerin ait olduğu edebî gelenek sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir