S:1

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "Hikâyeler birbirinden bağımsızdır ve hiç ortak kahraman yoktur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
İpeğin ayrı bir değere sahip olduğu zamanlarda Osmanlı evlerinde insanların yaşam alanı çok dardı. - - - - konağın büyük kısmı ipek böceği ve dut yaprağı depolamak için kullanılıyordu.Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? Aktarmak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde iletmek, bildirmek anlamında kullanılmıştır? Bir binaya baktığımızda, onu oluşturan bir çok yapılar olduğunu görürüz. Örneğin, tuğlaların üst üste sıralanmasıyla duvarların oluştuğunu, duvarların arasına betonlar koyulduğunu ve betonları saran demir çubukların dikildiğini söyleyebiliriz.Verilen örnek vücudumuzla ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi ile ilişkiendirilebilir? Bayrağımızın üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bir çokgende komşu olmayan köşeleri birleştiren doğru parçasına ne ad verilir? Hangi cümlede kır kelimesinin sesteş anlamda kullanımına örnek bir cümle yoktur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğer ikisinden farklıdır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç Türk Lirası idarî para cezası verilir? Prokaryot bir canlı aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Yer kabuğu olarak da bilinirim. Pek çok canlıya yuva olurum. Toprak ve kayaçlardan oluşurum. Derin okyanus diplerinde bile bulunurum. Dünyanın katmanlarından biri ile ilgili yazılan şiir, hangi katmanı anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sırasında madde ısı alır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Eshab-ı Kehf Külliyesi hangi ilimizdedir? Ali evinden çıktıktan sonra 300 metre kuzeye, 500 metre doğuya ve daha sonra 300 metre güneye doğru yürüyüp okuluna ulaşıyor.Buna göre Alinin yer değiştirmesi kaç metredir? Yarım saat önce saat 3 buçuktu. Buna göre 1 saat sonra saat kaç olacak? Mucize ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "Yemekten sonra bir elma yedim." Cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? Bizde eleştiri elbette yok. Eleştiriyi, eleştiri ahlakını sanatçıların kendisi kurar. Onlar, sanatla ilgisi olmayan sözlerle birbirlerini övdükçe, sanatlarını her şeyden daha üstün tutup kusurlarını görmezden geldikçe eleştiri olmayacaktır. Sanatçıda olmayan bir eleştiri ahlakını eleştirmenden nasıl bekleyebiliriz?Bu metinde yazarın sanatçılar ile ilgili yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? I- Felsefe, varlığın var olup olmadığını, varsa ne olarak var olduğunu araştırır.II- Felsefe, varlığı genel olarak bir bütün olarak ele alır.III- Felsefe, varlığı parçalara ayırarak ve deney yöntemini kullanarak açıklar.Yukarıda verilenlerden hangileri felsefenin varlığa yaklaşım özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtmaz? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Aşağıdakilerden hangisi orucun faydalarından biri değildir? Akıntı sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem temel hem mecaz anlamda kullanılmıştır? Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazlaolduğu söylenebilir? Tespit edilen sorunun en uygun çözümü aşağıdakilerden hangisidir? Yarısının 3 fazlası 8 olan sayının 4 katı kaçtır? Bizim düşüncemizde; çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, çıkar ve hürriyeti eşittir.Mustafa Kemal Atatürk Bu vecize, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilişkilidir? '' Nose'' kelimesinin türkçe karşılığı hangisidir? Bir günün içinde kaç tane yarım saat vardır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri değildir ? İnsanın Allaha sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek amacıyla yaptığı davranışlardır. Kişi Allahın rızasını ( hoşnutluğunu) kazanmayı amaçlar. Bu tür davranışlara ne ad verilir? Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.Yukarıda verilen Euzü besmelenin anlamı hangi şıkta doğru bir şekilde verilmiştir? Yarsana Çağlar sular yarsana Gam çekme deli gönül Bulunmaz mı yâr sana Çünkü Ferhat'ım dersin Şu dağları yarsanaBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Spoonmakers Diamond (Kaşıkçı Elması) is - - - - piece in Topkapı Palace. Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ne denir? 47 kişiden oluşan bir turist kafilesindekilerin %15 Çinli , %50 Koreli geriye kalanlarının ise tamamı Özbektir. Bu grubun yüzde kaçı Özbektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir