S:1

Aşağıdakilerden hangisi hâkim (ilahi) bakış açısının özelliklerinden değildir?

Aşağıdakilerden hangisi hâkim (ilahi) bakış açısının özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "Birinci kişili anlatım söz konusudur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdaki davranışlardan hangisi bizi Allaha yaklaştırır? ."Devletin koyduğu kuralların bir kısmı en temel haklarımızı, bir kısmı da..................korumak içindir. " ifadesindeki "boşluğa hangi kelime gelmelidir? Kıskançlık kötü bir davranıştır çünkü................... Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konur? The letter ........... by the secretary now. 4 ton şeker pancarının 1 t 250kg çürük çıktı-ğına göre ne kadar sağlam şeker pancarı kalmıştır? Aşağıda verilen, sağlığa zararlı alışkanlıklarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir toplumun pek çok özelliği, yaşayışı, gelenekleri, dünya görüşü, yaşam felsefesi, inançları, bilim, teknik ve sanata katkıları o toplumun diline yansır; o toplumun dilinden izlenebilir. Bugün Köktürk Yazıtları, ulusumuzun 8. yüzyıldaki kültürüyle ilgili pek değerli ipuçları vermektedir.Bu metinde dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmaktadır? 6x + 6 = 2x − 38 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? Zeytinyağı-su karışımını aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ile ayırabiliriz? Ceren Kasaptan 1 kg et aldı. Etin 400 gr kıyma yaptırdı. Eve kaç gram normal et götürdü? "hospital" Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biridir? ‘ iyi - genç - özgürlük - aşağı ‘ yukarıdaki sözcüklerin hangisinin karşıt anlamlısı aşağıdaki tümcelerde verilmemiştir? Kaynak kitaplara aşağıdakilerin hangisinden ulaşamayız? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir? Arazinin izohips yöntemi ie gösterildiği haritalarda, çizgilerin sıklaşmasının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Hz Muhammedin (sav) amcası Ebu Talibin kendisine çocukken bakmasına karşılık amcasının oğlu olan Hz. Aliyi çocukluğunda yanına alması neyi gösterir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi güzel bir ahlak değildir? Arif halasının düğünündeydi. Salonda gelin ile damadın bulunduğu yere gitti. Halasının kulağına, Eşinle konuşurken ona ne demeliyim? diye sordu. Halası ona ne demiştir? Mescid-i Nebinin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Başkalarıyla iyi iletişim kurabilmek için kişilere olumluyaklaşmalı ve nazik davranmalıyız.Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu iletişimi engeller? Ramazan ayında kılınan 20 rekatlık namaz aşağıdakilerden hangisidir? Açık hava reklamı aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? Oğuzcan, Fen ve Teknoloji dersinde defterine sigortalarla ilgili aşağıdaki bilgileri not etmiştir:1- Metal çiftli sigortalarda, devreden aşırı akım geçmesi sonucu metal çift ısınarak bükülür ve elektrik akımı kesilir.2- Bazı sigortalar, elektrik akımını iyi ileten ama erime sıcaklığı düşük olan metallerden yapılır. Devreden aşırı akım geçtiğinde,tel hemen eriyip kopar ve elektrik akımı geçmez.3- Binalardaki elektrik tesisatında tellerin aşırı ısınarak yanmasını engellemek için sigorta kullanılır.4- Şehir elektriğinin binalara girdiği yerlerde sigortalar elektrik sayacı ile aynı panoda bulunabilir.Buna göre, Oğuzcanın not ettiği bilgilerden hangisi sigortanın çalışma prensipleri veya güvenlik açısından önemi ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir? Aşağıdakilerden hangisi canlıların barınaklarından biri değildir? Dinleyici onaylamadığı veya anlamadığı yerleri, kafasına takılan soruları konuşmacıya iletir. Böylece aktif bir katılım sergiler.Bu dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre köy adlarının değiştirilmesi, ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin mütalaaları alındıktan sonra hangi usul ile yapılır? Yeşilırmak köylüleri çok çalışkandır. cümlesinde kaç tane türemiş sözcük vardır? Bir baloncunun elinde 25 tane kırmızı, 15 tane sarı ve 10 tane turuncu balon vardır. Balonların yüzde kaçı sarıdır? En küçük keton olan, ojelerin çıkartılması için de kullanılan dimetilketon bileşiğinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir? I. Bedir Savaşı II. Hudeybiye Antlaşması III. Medineye hicret IV. Uhud Savaşı Bu olaylar kronolojik olarak aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Okulundaki müzik yarışmasında finale kalan Aydın, finalde rakiplerine göre daha düşük performans göstermiştir. Buna rağmen jürideki öğretmenlerin sevdiği yöresel bir türküyü seslendirerek ve performansı sırasında jüriyle etkili bir iletişim kurarak ön plana çıkmış, yarışmada birinci olmayı başarmıştır.Buna göre yarışmada Aydına avantaj sağlayan zekâ alanı aşağıdakilerden hangisidir? Perde açılınca izleyiciler öyle bir alkış kopardılar ki salon inledi. cümlesinde hangi kelime terim anlamlıdır? Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur? I. Bilginin doğruluğuna önem vermekII. Atalarından gördüğünü aynen yapmakIII. Yaratılış amacını düşünmekIV. Duyduklarını sorgulamadan kabullenmekYukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri Kuranın aklı kullanmaya yönelik tavsiyelerine uygundur? Zeliha arkadaşları tarafından sevilen bir öğrencidir.Aşağıdakilerden hangisi Zelihanın özelliklerinden biri olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir