S:1

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır? sorunun cevabı "Kelile ve Dimne" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Fatih, aklında iki basamaklı bir sayı tuttu. Bu sayıdan 1 onluk çıkarıp 2 birlik ekledi. Böylece yeni sayı 25 oldu.Buna göre Fatihin aklında tuttuğu sayı kaçtır? a. 478 x 1000 = 478000 c. 3089 x 100 =308900 b. 506 000 x 10 =506000 d. 6508 x 100 = 65080 Yukarıdaki kısa yoldan çarpma işlemlerinden kaç tanesi doğrudur? Aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Fosil enerji kaynakları kömür, petrol, doğal gazdır.(.....) Bor en fazla Uşak ilimizden çıkarılır.(.....) Fabrikalarda ham madde olarak kullanılan tarım ürünlerine organik tarım ürünleri denir.(.....) Yatırım yapabilmek için gerekli olan unsurlardan biri de sermayedir.(.....) Kâğıt fabrikası için en uygun bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Fatih Sultan Mehmed, Karadenizin kontrolünü tamamen ele geçirerek burayı bir Türk gölü hâline getirmek istiyordu.Bu nedenle;I. Mora yarımadasının fethi II. Trabzonun fethi III. Kırımın fethihangilerini gerçekleştirmiştir? 7.madde İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi. 24.Madde Doğu Anadoluda altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti. Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir? Ammy : Which club are you in at school?Brain : Im good at martial arts, so - - - -. Ağacın dallarında 34 güvercin, güvercinlerden 18 fazla serçe vardır.Ağacın dallarında toplam kaç tane kuş vardır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? I. un ve pudra şekeri renkleriyle ayırt edilebilir. II. gözlük camı saydamdır. III. maddenin kütlesi ve hacmi yoktur. IV. cisimler maddeden yapılır. İstediği çiçeği almayı unuttuğum için eşim bana fena hâlde kırılmıştı.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün yakın anlamlısı yoktur? Dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere.................................denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi hecelere doğru ayrılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın küreye benzediğini ispatlar? 4 yarım elma kaç elma eder? The flowers in our garden are - - - - by the gardener every day. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Çözmek sözcüğü hangi cümlede eritmek anlamında kullanılmıştır? Rakamları farklı beş basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı dört basamaklı en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerden biridir? Aşağıda verilenlerden hangisi hayvansal besine örnek değildir? "Emel bahçede ................ atlıyor." cümlesi hangi sözcükle tamamlanabilir? Paketlenmiş bir ürünün üzerindeki son kullanma tarihi, bize besinle ilgili hangi bilgiyi verir? Funda : We have two days to go sightseeing in İstanbul. Would you like to visitthe Topkapı Museum?Gülce : .............. Its a great idea. How ____ ?It' s cloudyBoş bırakılan yere hangisi gelmelidir? ..............., tarihte Türklerin oynadığı oyunlardandır. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Karahanlı devletinin kurucusu kimdir? Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim:- Konuştuğunuz zaman doğruyu konuşun!- Söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin!- Size emanet edileni koruyun!...Peygamberimiz bu sözü ile insanlar arasında aşağıdakilerden hangisini tesis etmeyi hedeflemiştir? Hangisi maddi temiz değildir? Oyun kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde hile anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın Muhalefetün lil-Havâdis sıfatının tanımıdır. Zülfikar adı verilen kılıç hangi halifeye aittir? Sayıca tek bir varlığı anlatan adlara ne denir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde şair bir gerçekliği farklı çağrışımlar oluşturacak şekilde vermemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi yoktur? Toprak ürünlerinden alınan zekât miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? - Kuranın ve İslamın Özgün bir yorumudur.- Ehli beyt ; ev halkı demektir.- Hz. Alinin soyundan gelen 12 imama önem verilir. Yukarıda anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından dalgakıran kelimesine benzemektedir? Alinin 12 eriği vardı. Abisi 6 tane daha verdi. Alinin kaç eriği olmuştur? Tatile giderken bahçemizdeki koltuk, masa ve minderlerin üzerini kumaş bir örtü ile kapattık. Bu örtü eşyalarımızı yağmur, dolu ve güneş ışığının olumsuz etkilerinden koruyacaktı.Paragrafta söz edilen örtü aşağıdaki niteliklerden hangi üçüne mutlaka sahip olmalıdır?I. Berk II. Opak III. Yumuşak IV. Sağlam V. Su geçirmez cümlelerden doğru olanlara ( D) , yanlış olanlara ( Y ) yazınız. ( ) Cenaze namazı cemaatle kılınır.( ) İslam dini , dünyaya değil sadece ahirete önem vermeyi emreder.( ) Namaz dinin direğidir( ) Hastalara oruç farzdır( ) Zengin Müslümanlar zekat verebilir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir