S:1

I. Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.
II. Sade ve açık bir dil kullanılır.
III. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
IV. Hayallere ve mecazlara yer verilir.
Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden değildir?

I. Okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır.II. Sade ve açık bir dil kullanılır.III. Dil göndergesel işlevde kullanılır.IV. Hayallere ve mecazlara yer verilir.Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele sürecinde meydana gelen savaşlardan biri değildir? Türkiyenin, 1945ten sonra ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, insan hak ve özgürlükleri ile demokrasi anlayışınıngelişmesine yönelik değildir? Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesinin gereklerinden biri sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisinde -cı yapım eki sözcüğün gövdesine getirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin imkânsız olduğunu savunandüşünürlerdendir? • Hinduizmde toplumsal yapı bu sisteme göre şekillenir.• Her sınıfın kendine özgü hak ve sorumluluklarıvardır.• Brahmanlar en yüksek sınıfı oluşturur.• Paryalar sistem dışı sayılırlar.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bu bölümde perdede sadece Hacivat ile Karagöz bulunur. Karagöz Hacivata vurur. Hacivat Yıktın perdeyi eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim heman! diyip perdeden kaçar.Bu parçada Karagöz oyununun hangi bölümü tanıtılmaktadır? Mustafa Kemalin Şamda kurmuş olduğu cemiyetin adı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı kimdir? Sigarada bulunan ve bağımlılık yapan madde hangisidir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (...) İnsan bir hata yaptığında ,ya da günah işlediğinde tövbe etmelidir.(...) Günümüze aslı değiştirilmeden ulaşan tek ilahi kitap İncildir.(...) Zekat, tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar Allah (c.c.) rızası için hiçbir şey yiyip içmemektir.(...) Kabe,Mekke ve Medine Suudi Arabistan toprakları içindedir.(...) Melekler yemezler ve içmezler. Bir çölü andırır bil ki dört yanınBağrını delmezse yanık türkülerVarlığı bu korla tutuşmayanınKirpiği yaşarsa gözleri gülerYukarıdaki dizelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır? 63 789 045 sayısında bulunan 7 rakamı hangi basamakta bulunmaktadır? Dost kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Hangi kelime hem somut hem tekil bir isimdir ? Aşağıdaki kelimelerin hangisi 4 hecelidir? Hz. Muhammed (sav.)in Medine Döneminde toplantı için kullandığı mekân hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime doğru yazılmıştır? M. Kemalin Sömürgecilik (Emperyalizm) anlayışına karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden hangisidir? 4 dakikalık telefon görüşmesine 20 kontör harcayan Berke, 80 dakikalık konuşmaya kaç kontör harcar? Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? I. Kötümser insanlarla vakit geçirmek, iyimserliği değerli kılar.II. Hiçbir bitkinin yetişmediği tek toprak parçası kötümserliktir.III. Kötümser olmak, kendini olumsuzluklara karşı hazır tutmaktır.IV. Kötümser insanlar, iyi olan her şeye kapılarını kapatmıştır.V. Kötümserlik, çabuk yayılan bulaşıcı bir hastalıktır.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan enerji kaynağı farklıdır? 420 sayısının %30 eksiği kaçtır? Aşağıda şehirler ve bu şehirlerde en fazla yapılan meslekler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? (I) 1888de İstanbulda doğan ve 1965te hayata veda eden yazar Refik Halit Karay, özellikle mizah ve eleştiri konusunda kendi döneminde ün yapmış ve yaptığı korkusuz, sert eleştiriler yüzünden ömrünün uzunca bir bölümünü sürgünde geçirmiştir. (II) Yazar, edebiyat yaşamına gazetecilikle adım atmıştır. (III) Dönemin iktidarı yazarın eleştirel yazılarından rahatsız olur ve 1914te Sinopta Refik Halit için sürgün yılları başlar. (IV) Kendisi üç yıl sonra İstanbula döner ancak 1922de Beyruta tekrar sürgün edilir. (V) 1938e kadar ülkeye dönmez ve o yıl çıkarılan afla yurda dönüş yapar.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Yağlarla ilgili olarak,I. Yağ asidi ve gliserolden oluşmuştur.II. Yapısında ester bağı bulunur.III. Sindirimi sırasında çok miktarda su açığa çıkar.ifadelerinden hangileri doğrudur? 876 ABC 417 sayısının okunuşu sekiz yüz yetmiş altı milyon altı yüz dokuz bin dört yüz on yedi olduğuna göre ABC yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kul­lanılmamıştır? Bir haftada kaç gün vardır? I. Tuz oranıII. SıcaklıkIII. Yağış miktarıIV. Işık miktarıV. Suyun derinliğiVerilenlerden hangileri su ekosisteminde canlı çeşitliliğini belirleyen faktörlerdendir? Aşağıdaki temalardan hangisi zihniyet açısından halk şiirinde görülmez? Aşağıda verilenlerden hangisi biyolojik çeşitliliği azaltan etkenlerden biridir? iyi" sözcüğü hangi cümlede bir varlığın özelliğini belirtmektedir? belli bir süreç içerisinde meydana gelen kültür, zaman içinde belli görev, sorumluluk ve özellikler kazanır .Aşağıdakilerden hangisi bu görev sorumluluk ve özelliklerden birisi değildir? Osmanlılarda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen toprak-lar, aşağıdakilerden hangisidir? Ağzın etrafında besinin yakalanıp vücuda alınmasını sağlayan, tentakül adı verilen uzantılar aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde bulunur? Amacı, dinleyicileri konuşma sürecine katarak konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya farklı bakış açıları getirmek olan konuşma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir