Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
O vakit Allahtan bir rahmet ileonlara yumuşak davrandın! Şayetsen kaba, katı yürekli olsaydın,hiç şüphesiz, etrafından dağılıpgiderlerdi (Âl-i İmrân suresi,159. ayet)
Bu ayette Peygamberimizinaşağıdaki yönlerinden hangisine değinilmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
O vakit Allahtan bir rahmet ileonlara yumuşak davrandın! Şayetsen kaba, katı yürekli olsaydın,hiç şüphesiz, etrafından dağılıpgiderlerdi (Âl-i İmrân suresi,159. ayet)Bu ayette Peygamberimizinaşağıdaki yönlerinden hangisine değinilmektedir? sorunun cevabı "Merhametli ve hoşgörülü olma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Maddelere elimizi sürerek pürüzlü mü , pürüzsüz mü olduklarını  anlarız. Aşağıdaki maddelerden hangisi  pürüzlüdür ?     Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcükte önce gelir?  9 m kaç cm’dir? The hotel has two swimming - - - - . The first one is small, but the second one has an Olympic size. Kurtuluş Savaşının gerekçesi,yöntemi ve amacı hangi genelge veya kongre ile açıklanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi “Anayurt Oteli” adlı eserin yazarıdır?  Hangileri Geleneksel Türk Halk mimarisinin özelliklerindenbiridir? a) Yapıların usta-çırak ilişkisi içinde yetişen kişiler tarafından inşa edilmesi b) Yapı sahibinin inşa sırasında bizzat çalışması c )Yapıların eğimli arazi üzerine kurulması d )Sağlamlık ve estetiğin gözetilmesi  İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdanı (acıması) olmayan bir kişi (birey) hangisini daha çok yapar?  Halımızın boyu 25 ayak, eni ise 15 ayak geliyor. Halımızın boyu ile eni arasındaki fark kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin incelediği konulardan biri değildir? Bir bütçede gelire göre harcamalardan arta kalan kısma..............denir. ifadesiniaşağıdakilerden hangi sözcük tamamlar?