Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas veİcmaı delil olarak kabul etmez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki mezheplerden hangisi hüküm verirken Kıyas veİcmaı delil olarak kabul etmez? sorunun cevabı "Caferilik  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İngilizce  ve  Almanca  dillerinden en  az  birini  bilen  45  kişilik  turist kafilesinde 28  kişi İngilizce,25 kişi Almanca bilmektedir. Bu turist kafilesinde yalnız İngilizce bilen kaç kişi vardır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren, ailede ölüm, düğün, askere gitme gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir? K= İlkokula başladım. L= Askere gittim.O= Emeklemeye başladım. U= Ortaokula başladım.Yukarıda yer alan ifadeleri kronolojik sıraya göre sıraladığımızda aşağıdakilerden kelimelerden hangisi oluşur? Mali alanda ilk kez ıslahat yapan ve modern anlamda resmi bütçe hazırlayan devlet adamı kimdir? Gazali’ ye göre akıl hakikatin tümünü değil, belli bir kısmını bilebilmektedir. Hakikatin tümü ise aklı aşan bir durumdur. Akıl, hakikate değil ama kendi sınırları içerisindeki bilgiye ulaşabilme imkânına sahiptir. Hakikat hiçbir şekilde aklın kendi kavrayış sınırı ile sınırlandırılabilecek bir şey değildir. Bütün varlığın zemini olan ontolojik gerçeklik yani hakikat aklı da aştığı için, rasyonel düşünceye kapalıdır.Buna göre hakikat akıl ilişkisi Gazali’ye göre en genel anlamda nasıl ifade edilir? Yukarıdaki dizede geçen hangi kelimenin eş anlamlısı doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bulunan milli park sayısı diğerlerine göre daha fazladır? Hz. Âdem’le (a.s.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Duygular, düşünceler ve hayaller kelimelerle anlatılmak istenirse aşağıdaki sanat dallarından hangisine başvurulur? Aşağıdakilerden hangisi birbirimize “saygı“ göstermeye örnek olamaz? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsü birimidir?