S:1

I am too tired. I will be sleeping - - - - .

I am too tired. I will be sleeping - - - - . sorunun cevabı "in a few minutes" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler. Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır? Babamızın erkek kardeşi bizim neyimiz olur? Bir şeylerle meşgul olursan üzüntülerini unutursun. cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakımından özdeşi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Peygamberimizin davetini engellemek için giriştikleri faaliyetlerden değildir? 348 564 121 sayısının onmilyonlar basamağında bulunan rakam hangisidir? En hızlı ulaşım türü hangisidir? Aşağıdaki dinlerden hangisi Hindistanda ortaya çıkmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? ‘ Küçüktüm küçücüktüm, Oltayı attım denize; Bir üşüşüverdi balıklar, Denizi gördüm. Yukarıdaki şiirde kökü isim olan kaç sözcük vardır? Ctrl + P kısayolunun görevi nedir? Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ulu önder Atatürk, Cumhuriyeti aşağıdakilerin hangisine emanet etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi okulun bireysel ve toplumsal katkılarından söz etmez? Sözlükte, gereksiz yere para, zaman, emek vb. harcama, savurganlık ve tutumsuzluk anlamlarına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? 31-33-35-37-39-?Yukarıdaki örüntüde ‘ ? ‘ yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşmaya örnek olmaz? Bir milletin üzerinde yaşadığı , sınırları belli olan toprak parçasına ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi yağların işlevleri arasında değildir? Aşağıdakilerden hangisi dengeli ve düzenli beslenmeye bir örnektir? Aşağıdakilerden hangisi sanal (Özgür) ansiklopedidir? Farklı olanı bulunuz? Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı anlatıma başvurulmuştur? I. Şiirlerinde ağır, sanatlı bir dil kullanmış, nesirlerinde ise halkın anlayabileceği sade bir dil kullanmıştır.II. Mensur şiirler yazmış, bu mensur şiirlerle kendi devrindeki ve sonraki sanatçıları etkilemiştir.III. Toplumu incelemiş, toplumsal sorunları eleştirel bir bakışla ele almış, sosyal gerçekçiliği eserlerine yansıtmıştır.IV. Tanzimat edebiyatının en büyük nesir sanatçısı sayılır.V. Zehra adlı ilk natüralist roman ve ilk köy romanını yazmıştır.Bu özelliklerden hangileri Nabizade Nazıma aittir? Bir gün ülkenin kibirli padişahıyla gezgin bir bilgin karşılaşmış. Bilgin, padişahın kibirli olduğunu bildiği için ona hiç ilgi göstermemiş. Kendisine hiç bakmayan bilgini gören padişah çok sinirlenmiş ve veziri onun yanına göndermiş. Vezir, bilgine neden padişaha hürmet göstermediğini sormuş. Bilgin, ‟Padişah, halk sayesinde vardır. Öyleyse o, halkına hürmet etsin. demiş. Bu sözleri beğenen padişah, bilginin yanına gelip ‟Bana üç öğüt ver. demiş. Bilginin yüzüne aydınlık bir gülüm- seme yayılmış. Padişaha, ‟Dünya hayatının süsüne aldanma. Kendini Kafdağında sanma. - - - - diye öğütte bulunmuş.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdaki altı çizili isim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bileşik kelime değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bileşik kelimedir? Aşağıdakilerin hangisinde‘‘çekmeksözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıda yazılı olanların hangisi yanlıştır? Önceleri İttifak Devletleri arasında yer alırken daha sonra taraf değiştirerek İtilaf Devletleri yanında yer alan devlet aşağıdakilerden hangisidir ? Kale direğine çarpıp dönen top hangi hareket özelliğini gösterir? Bilim adamı kendi kişisel görüş, alışkanlık ve yargılarını araştırmalarına yansıtmamalıdır.Bu durum bilimsel bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır? dinliyor – müzik – Ezel – odasında sözcükleri ile anlamlı ve kuralla bir cümle oluşturulursa hangisi en sonda yer alır? Sınıftayken deprem olursa ilk yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zekat ibadetinin kişiye ve topluma sağladığı faydalardan biri değildir? Akın : ........................ Osman: I usually go to our village with my family. We have a nice time there.I really love farm life and animals. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevleri arasındadır? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan hangisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "baba" sözcüğü özne görevindedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir