S:1

Aksiyomlardan üretilen vedoğruluğu aksiyomlara dayanarak belirlenen önermeleraşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

Aksiyomlardan üretilen vedoğruluğu aksiyomlara dayanarak belirlenen önermeleraşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? sorunun cevabı "Teorem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "hedefi bulmamak" anlamı vardır? Manavdan 16 kilogram biber,  12 kilogram domates, 15 kilogram et alan biri toplam kaç kilogramlık alış veriş yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır? Yapacağı sunumda mitoz bölünmeyi açıklamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki örneklerden hangisini kullanmamalıdır? . ‘’Ders‘’ sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? “Ey Muhammed! De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.’’ (Kehf suresi, 110. ayet)Verilen ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne değinilmemiştir? 200 gr'lık un  50 gramlık tabağa yerleştirerek eşit kollu terazide tartılıyor? Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Water ……..…. if the temperature falls below zero.  36 - 42 kuzey enlemleri arasında yer alan Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık farkı ne kadardır? Aşağıda verilen bilgilere göre ismi verilen aletlerin hangisi yanlış isimlendirilmiştir?       Penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya’da Afanesyovo’nun  devamı olarak kabul edilen kültür Tanrı Dağları ve Balkas Gölü’nden Yayık Nehri’ne kadar uzanan bozkır sahasında gelişmiştir. İlk defa tunçtan ve altından eşyalar yapılmıştır. Bu kültürü oluşturanların Türklerin  atası olduğu kabul edilir.Yukarıda sözü edilen kültür, aşağıdakilerden hangisidir? İshak Paşa Sarayı hangi ilimizdedir? The hotel - - - - we stayed last year was very bad. I. Fabrika bacalarına filtre takılmasıII. Kanalizasyon atıklarının arıtılmasıIII. Çöplerin sokaklardaki ağaç diplerine bırakılmasıYukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğini önlemeye yöneliktir?  Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan aşağıdaki düşüncelerden hangisi, imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur?  "- den" durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak?Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin.Uyuyor mu limanda her gece sallanarakAltından çivilerle çakılmış gemilerin?Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? ”yurdumun ” sözcüğü  satır sonuna sığmadığında nasıl bölünmelidir? o Yaprak damarları, genellikle paralel damarlar şeklindedir.o Kökleri, saçak kök şeklindedir.o İletim demetleri, gövde içinde dağınık olarak dizilmiştir.Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki bitkilerin hangisinde gözlenir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?   Bir çıkarma işleminde eksileni 328 eksiltip, çıkan 382 azaltırsak yeni fark nasıl değişir? 29 Ekim tarihini niçin bayram olarak kutluyoruz? Doğum Yardımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyelerini kim seçer? Aşağıdakilerden saydam maddedir? Tüm nükleotit çeşitleri için;I. Protein sentezinde görev alır.II. ATP’nin yapısında bulunur.III. Tüm hücrelerde sentezlenir.verilenlerden hangileri doğrudur? Dünyanın en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı farklı coğrafyalarda araştırmalar yapılmış. Aralarında çok fazla benzerlik olduğu saptanmış. Mesela, gidecekleri yere genellikle yürüyerek ve bisikletle gidiyorlar. Hemen hemen hepsinin uğraştığı bir bahçesi veya hayvanı var. Stresten uzak bir hayat yaşıyorlar. Torunlarıyla ve çocuklarıyla yakından ilgileniyorlar.Bu parçadan “uzun ömürlü insanlarla“ ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi yiyecek israfını önlemek için yapılması gereken davranışlardan biri olamaz? Hangi eylemlerin suç olarakkabul edildiğini ve suç sayılan eylemle işlendiğinde verilecek cezaları belirleyen kamu hukukunun  bölümü, aşağıdakilerden  hangisidir?  “ayrıntı” kelimesiyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi edebiyat-psikoloji ilişkisini yansıtan bir durum değildir? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine aşağıdakilerden hangisine ilgililer tarafından itiraz olunabilir? Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Tüm kenar uzunları birbirine eşit olan üçgen çeşidi hangisidir? Aşağıda verilen metinler, türlerine göre sınıflandırıldığında hangisi dışta kalır? Ahmet Haşim, edebiyatımızın yakın tarihinde en çok tartışılan ve eleştirilen isimlerden biridir. Kısacası, her neslin sevdiği şairdir.Bu parçada altı çizili sözle şairin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi adil davranan birinin özelliklerinden değildir? 679  ?  965      sayı ilişkisinin doğru olabilmesi için soru işareti yerine hangisi konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşan kurallardan değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir