S:1

İşletme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, işletmenintüm birimlerinin ve çalışanlarınuyum içinde hareket etmesininsağlanması, yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir?

İşletme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için, işletmenintüm birimlerinin ve çalışanlarınuyum içinde hareket etmesininsağlanması, yönetim fonksiyonlarından hangisi ile ilgilidir? sorunun cevabı "Koordinasyon" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Divan-ı Hümayun’u kaldırarak bakanlıklar kurdum. -Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdım.- İlköğretimi zorunlu hale getirdim.Yukarıda belirtilen ıslahatlar aşağıda belirtilen alanlardan hangisi ile ilgili değildir? Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen çizilecektir.Çizilecek bu dikdörtgenin alanı 48 santimet- rekareden büyük olacağına göre en az kaç santimetrekaredir? I- Yeterli ve dengeli beslenmeII- Sıkı giysiler giymeliIII- Röntgen ışınıyla bakım yaptırmalıYukarıdakilerden hangisi veya hangileri hamile bir kadının yapmaması gereken bir durumdur. Kapadokya’ya balon turuna giden 75 kişilik bir turist kafilesi en fazla 10 kişi alan balonlara bineceklerdir. Bu turist kafilesindeki herkes balon turuna katılacağına göre en az kaç balon gereklidir?  “De ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf suresi, 29. ayet)“Sen öğüt ver! Çünkü sen sadece bir uyarıcısın. Onlara zor kullanacak değilsin.” (Ğaşiye suresi, 21-22. ayet)Bu ayetlerle aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi vurgulanmıştır? Dünya Güneş etrafında dolanırken nasıl bir yörünge izler? ’’Eğer haram aylarda savaş yapılıyorsa buna _________denir.’’ Boşluğa ne gelir? Bitkilerden tohum ve meyve oluşumunu sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir? “Öğrenci bir denek değildir. Öğrencinin, cezadan kurtulmak için olumsuz davranıştan kaçınması ya da ödüle ulaşmak için olumlu davranışlar sergilemesi esas amaca hizmet etmez. Ayrıca ceza ile bastırılan olumsuz davranış halının altına süpürülmüş toz gibidir. Sürekli bu modeli kullanan öğretmenin sınıf yönetimi bilgisinin yeterli olmadığı söylenebilir.”Paragrafta sınırlılıklarından bahsedilen sınıf yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamda uygun bir davranış değildir? Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılması, O’nun nasıl bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir? I can play basketball….. I can’t play violin. Zorluk Derecesi : OrtaBize ait olan düşüncelerimizi yansıtan, doğruluğu değişebilen anlatımlara ne denir? Yaprakları açık bir teleskobun topuzuna,I. Topraklama bağlantısı kurmak.II. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim yaklaştırmak.III. Aynı cins yüke sahip başka bir cisim dokundurmak.işlemlerinden hangileri yapıldığında yapraklar kesinlikle kapanır? Ülkemizde  fındık en çok hangi bölgemizde yetişmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafi etmenlerden biri değildir? Katı haldeki maddelerin çevreden ısı alarak sıvı hale geçmesine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in İslam’a davet amacı ile mektup gönderdiği devlet başkanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartlarından değildir? Şevra rampadan aşağı inerken kuvvetin hangi etkisinden yararlanmalıdır? “Yedi onluk sekiz birlik” Yanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Elif :This is his book,- - - -?Bill :No, it’s mine. I bought it yesterday. Oktay, bakkaldan 15 paket şeker aldı. Paketlerin her birinde 24 tane var.Oktay, paketlerden 8 tanesini arkadaşlarına verirse geriye kaç tane şekeri kalır? Yarısı 8 olan sayının 3 eksiği kaçtır? Dolaşmak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gezmek, gezinmek" anlamında kullanılmıştır?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? Aşağıdakilerden hangisinde Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son sureleri birlikte verilmiştir? 17, 25, 35, 64 sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanırsa 2.sıradaki sayı hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi yapma destanların özelliklerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi “metin”ile ilgili bir özellik değildir? İslam tarihinde “hüzün yılı” kavramı neye karşılık gelmektedir? (1) Otele giderken şehrin mimari özellikleri hakkında bilgi aldım. (2) Burası sevimli ve renkli bir şehirdi.(3) Beş yıldızlı bir otele yerleştim.(4) Bu otel şehrin merkezine 4 km uzaklıktaydı.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman olan çocuğun adıdır? Hz. Muhammed, çocukluğu döneminde aşağıdaki kişilerden hangisinin evindeyaşamamıştır?  Aşağıdakilerin hangisinde "can" sözcüğü, deyim içinde kullanılmamıştır?  Aşağıdaki cümlelerin doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) harfi yazınız.1. (      ) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir.2. (      ) Sinemaya veya tiyatroya gitmek sosyal ihtiyaçlarımızdandır.3. (       ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını olumsuz etkiler.4. (      ) Günümüzde kullanılan takvim miladi takvimdir.5. (      ) En pahalı mal en kaliteli maldır. Bu yüzden her zaman en pahalı olan ürünü almalıyız. Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? 21 Mart tarihinden 21 Haziran tarihine kadar geçen sürede ülkemizde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmaz? Metafiziğin sözcük anlamı hangisidir?  “şahit” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir