S:1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez? sorunun cevabı "Yardımı menfaat beklentisiyle yapmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, yolcuların kurallara uygun dav­ranışlarındandır? Granülsüz endoplazmik retikulumun görevleri ile ilgili;I. Zararlı molekülleri zararsız hale dönüştürmek.II. Kas hücrelerinde Ca+ depolamak.III. Yağ ve karbonhidrat sentezlemek.verilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız?( ) Çizgili kaslar isteğimiz dışı çalışır.( ) Kalp kası güçlü kasılır, yorulmaz.( ) Mide kası, düz kaslardandır. If I ……..…. better, I would go to theatre with you.  Kıyamet aşağıdaki meleklerden hangisinin sura üflemesiyle başlar? Daren : I would like to book a hotel in Barcelona.Kelly :- - - - ?Daren :It is between 17th June and 1st July. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?  Çevresi 22 cm olacak bir dikdörtgen hangi uzunluğa sahip çubuklar kullanılmalıdır? “Okullar açılmadan önce kitaplarımı,defterlerimi tamamladım.” Cümlesinde kaç çoğul ad vardır? Aşağıdakilerden hangisi yüzen memeli hayvanlardan  değildir? Hasan kay kay ile kayarken dengesini  kaybetti ve düştü. Dizine cam parçaları ve dikenler batmıştır.Yukarıda hafif yaralanan Hasan için aşağıdakilerden hangisi en önce yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi konusu aşk olan halk hikâyelerinden değildir? Aşağıdaki yazar –eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin hece sayısı diğerlerinden azdır?  Aşağıdakilerden hangisi sanayi kuruluşlarının en fazla olduğu bölgemizdir? Aşağıdakilerden hangisi, Türklerde devlet kurabilmek için gerekli olan unsurlardan biri değildir? Halk dilinde oluşan, yaratıcısı belli olmayan bir anlatı türüdür. Bu eserler daha sonra bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Olaylar tamamen hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insanüstü özellikler gösterir. Çoğu kez evrensel konular işlenir. Bu türde eğiticilik esastır.Bu parçada özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinde öne çıkan tutum ve davranıştır? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı ne zaman biter? Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir? Bir ekosistemde,I. İklim şartlarıII. Besin miktarıIII. Avcı sayısıIV. Tarım ilaçlarıgibi faktörlerden hangilerinin etkisinin insanlar tarafından artırılması besin zincirinin halkalarını oluşturan canlılardan herhangi birinin sayısını azaltabilir? Mike : - - - - ?Rosa : Fishing.  Kâğıt, iki bin yıl önce Çin’de Tusay Lun tarafından icat edilmiş bir maddedir. Kâğıtlar, köknar ve ladin gibi yumuşak ağaçlardan yapılır. Önce ağaç kütükleri doğranır ve kabukları soyulur. Sonra kazanlarda yüksek ısıda kaynatılarak kâğıt hamuru meydana getirilir.Bu metinde "kâğıt"  ile ilgili aşağıdakilerden hangisine  değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi 21 Mart ve sonrasında gözlemlenen durumlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi egzozdan atılan zehirli gazlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç yoktur? 250 doğal sayısının 1/5’ i kaçtır? İlk söyleyeni unutulan, bozulmalara, eklemelere, zenginleşmelere uğrayarak ezgili bir şekilde söylenen şiirlere ne ad verilir?  Hz Muhammed (sav.) İslam’a davet mektuplarııhangi olaydan sonra gödermiştir? I. Temel birimi, yargı bildiren yapılardır.II. Dize, beyit, bent gibi nazım birimlerinden oluşur.III. Ölçü, kafiye, redif gibi ahenk ögeleri kullanılır.IV. Farklı nazım biçimleri kullanılır.V. Sanatlı kullanımlara yer verilmez.Numaralanmış yargılardan hangileri şiir için geçerlidir? Aşağıda verilen kıtalardan hangisinin doğal nüfus artış hızı diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? 1.Sulu boya kutusunun kapağı açılır.2.Fırça önce boyaya, sonra kağıda sürülür.3.Fırça alınır ve ıslatılır.Yukarıda sulu boya yapmanın aşamaları karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama nasıl olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir?  Bir iyiliği veya ibadeti Allah’ın rızasını kazanmak için değil, insanların beğenisini kazanmak için yapmaya - - - -  denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İki basamaklı 2A asal sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Kur'an-ı kerim toplan kaç yılda indirilmiştir?  Birey olarak içinde yer aldığımız ilk kurum, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atabeyliklerden hangisinin diğer adı “Şam Atabeyliği”dir?  Aşağıdaki olaylardan hangisi ramazan ayında gerçekleşmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir