S:1

Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.
Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir?

Pamuğun yeterli ölçüde üretildiği bölge ve ülkelerde tekstil endüstrisi de gelişir.Verilen açıklama, hangi üretim faktörünün etkisi ile ilgilidir? sorunun cevabı "Doğa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, Anadoluda yapılmış Türk camilerinin ilki olma özelliği taşır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumu yoktur? I. ... Biz insana şah damarından daha yakınız. (Kâf suresi, 16.ayet)II. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur. (Hadis-i Şerif)III. Kötülüğü, en güzel olan şekilde uzaklaştır... (Müminûn suresi, 96. ayet)IV. Allah bir kulunu sevdiğinde, onun işiten kulağı gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olur. (Hadis-i Şerif)Bu ayet ve hadislerin hangilerinde Allah-insan ilişkisine değinilmiştir? Aşağıdaki deyimlerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmıştır? Onlar basamağı 9 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı ile yüzler basamağı 7 olan üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır? Nükleer silahlara sahip iki büyük güç olan ABD ve SSCBnin doğrudan karşı karşıya geldiği kriz aşağıdakilerden hangisidir? Avrupalı devletler II. Dünya savaşı ile ilgili arşivlerini 40 – 50 yıl sonra açarak savaşa dair belgeleri tarihçilerin hizmetine sunmuşlardır.Devletlerin böyle bir tutum sergilemelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Yangın çıktığında aşağıdakilerden hangisine haber vermeliyiz? Aşağıdaki hangi savaşın sonunda Anadoludaki siyasi birlik bozulmuş ve Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi yaşamıştır? Canlıların akrabalık dereceleri belirlenirken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? ...Şüphesiz namaz, müminler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır. (Nisa suresi, 103.ayet)Bu ayette namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanımın Türkiyede ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir? sorusuna öğ-rencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin Sami Ayşe: Ziya Gökalp Mustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanımın sorusuna doğru cevap vermiştir?C) Mustafa D) Bilge{C}1. Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanımın Türkiyede ilk defa tarih ve edebiyat tarihi incelemelerinde bilimsel yöntemi ortaya koyan bilim insanı kimdir? sorusuna öğ-rencilerden bazıları şu cevapları vermiştir:Ali: Şemsettin Sami Ayşe: Ziya Gökalp Mustafa: M. Fuat KöprülüBilge: Ahmet Hamdi TanpınarBu öğrencilerden hangisi Edebiyat Öğretmeni Hatice Hanımın sorusuna doğru cevap vermiştir? Osmanlı Devleti;• Ferhat Paşa Antlaşması• Nasuh Paşa Antlaşması• Serav Antlaşması• Kasr-ı Şirin Antlaşmasıverilen antlaşmaları aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır? Kışın kalın giysiler giyeriz. cümlesinde varlığın özelliğini bildiren sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gözlem tekniğinden yararlanılmamıştır? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı sözcükler birlikte kullanılmamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kıyafet kelimesinin eş anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir peroksit değildir? 1 saat 40 dakika süren bir yarışma programı, saat 14.00da başlarsa kaçta biter? Yurtta barış, dünyada barış. sözü Atatürk ün hangi özelliğini göstermektedir ? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?107 – 38 = ...+ 20 ...İnananlar yalnız Allaha dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi,11. ayet)Bu ayeti ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? p4n üç basamaklı doğal sayısı 2 ve 5'e kalansız bölünebilen bir sayıdır. Bu sayı 9 ile kalansız bölünebilmesi için p sayısı kaç olmalıdır? Portakal, armut ve elma gibi meyvelerde bol miktarda bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk gereksinimleri nedir? Verilen sözcüklerden hangisi tek hecelidir? Bir lambayla aydınlanacak bir odada dört lamba kullanılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Which is false?(Hangisi yanlış? '' Alinin'' kelimesinde kesme işareti nerede kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi bir üreteç değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? İslam dininin ibadet alanıyla ilgili ortaya çıkan problemlere belli bir yönteme dayalı olarak çözümler üreten mezheplerdir.Bu bilgi aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi ile ilgilidir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Resmî yazışmalarda tarih nereye yazılır? Aşağıdaki devletlerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile çağdaş değildir? Genel terimi 10n + 4 olan bir sayı örüntüsü için; Sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Türk şiirinde kullanılan nazım birimlerinden değildir? Ezmek sözcüğü, aşağıdaki hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? (1) Buzlu gecelerden, gri günlerden bahara çıktık; yeryüzündeyiz.(2) Bir de yer altında yaşayan hayvanları düşünün!(3) Onlar gün ışığını bizim kadar görmüyorlar.(4) Yer altında tek başlarına bir yaşam sürüyorlar.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir