Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Devletin, bazı malların ithal veihracını yasaklayan önlemleri,ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Devletin, bazı malların ithal veihracını yasaklayan önlemleri,ekonomi politikasının hangi vasıtaları olarak adlandırılır? sorunun cevabı "Emredici" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Pusulada renkli okla gösterilen “ N “  hangi yönü gösterir ? 8 yarım elmadan kaç tane bütün elma elde ederiz? Olumlu iletişimin ilk basamağı hangisidir? Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kelime kullanılmıştır?. Aşağıdaki durumların hangisinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulamaz?  Osmanlı topraklarının I. Dünya Savaşında paylaşıldığı ilk gizli antlaşma hangisidir? Namık Kemal ile ilgili aşağıdaki yagılardan hangisi yanlıştır? “Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol’ der, o da oluverir.”Verilen ayet aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Çizgili kaslar ile ilgili hangi ifade yanlıştır  Bir geyik yavrusu ormanda annesi ile birlikte mutlu yaşıyordu. Bir gün uzaktan av peşinde koşan köpeklerin sesleri gelince anne geyik titremeye başladı.̶  Anne, dedi yavru geyik. Sen bir köpekten daha büyük ve daha hızlısın. Üstelik kendini savunacak boynuzların var. Niye korkuyorsun? Sen daha güçlüsün, kendi gücünü fark et! Anne geyik mahcup mahcup baktı.̶   Söylediklerinin hepsi doğru yavrum ama ne yapayım ki bir köpek havlaması işitir işitmez kaçmaktan başka bir şey düşünemiyorum.Bu metinde anlatılan durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder? Bahçemizdeki erik ağaçlarından 8 tanesini topladık.7 erik ağacımız kaldı.En başta kaç erik ağacımız vardı?