S:1

İçinden tanırım ben o elleri
Onlar ki zahirde viran olurlar
Ardıçlı dağları çamlı belleri
Aşanlar seyrine hayran olurlar
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır?

İçinden tanırım ben o elleri Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları çamlı belleri Aşanlar seyrine hayran olurlarAşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır? sorunun cevabı "Ercüment Behzat Lav" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin katmanlarından değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar? • Kana kırmızı rengini veren hemoglobin maddesini taşır.• Mikroplarla savaşan, beyaz ve büyük kan hücreleridir.• Yaralanmalarda, yarayı kapatarak kan akışını durdurur.Verilen bilgilere göre hangi yapının görevi verilmemiştir? Kıyametin kopması, ölülerin sur sesiyle kalkması, cismen haşrolma, cennet-cehennem gibi konularda ortak anlayışa sahip iki din aşağıdakilerden hangileridir? Varlığı, var olanları bir bütün olarak ele alıp inceleyen felsefe; gerçek varlıkları insan zihninden bağımsız, bilincin dışında ele alırken, ideal varlıkları ise insan zihninin bir ürünü olarak görür. Örneğin; ağaç, kitap, kalem gibi nesneler insan zihninden bağımsız olarak var olan gerçek varlıklardır. Bu tür varlıklar zamana, mekâna bağlı olarak değişir ve yok olabilirler. Sayılar, geometrik şekiller gibi varlıklar ise insan zihnine bağlı ideal (düşünsel) varlıklardırParçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisinin hareketi yanlış eşleşmiştir? İki kolumuzu yana doğru açtığımızda, iki kolumuz arasındaki mesafeye ne denir? Başladığımız işi çabuk bitirelim dersek, o işten sonuç alamayız. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Bebeklik döneminin kaçıncı ayında olan sağlıklı bir bebek, kendi başına oturabilir? Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından biri değildir? Bir kenarının uzunluğu 2 cm olan küp şekerler, boyutları 8 cm x 10 cm x 12 cm olan bir kutuya yerleştirilmek isteniyor.Buna göre kutuya en fazla kaç tane küp şeker yerleştirilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde verilenler doğal destan örneğidir? İnsanlarda bulunan 23. çift kromozom XY şeklin- de olursa birey erkek, XX şeklinde olursa birey dişidir.Yukarıda verilen bilgiye göre bir anne ile bir babanın doğacak ilk çocuklarının dişi olma olasılığı kaçtır? Sonbaharda ilk yağmurlardan sonra şapkalı mantarlar ortaya çıkar. Onları, ağaç gövdelerinde ya da çürümüş yaprakların arasında görebilirsiniz. Bu ilginç canlı grubu, doğanın temizleyicileri olarak bilinir. Çünkü doğadaki canlı artıklarının ortadan kaldırılmasını sağlar.Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çevirmiştir.Peygamberimiz bu davranışı aşağıdakilerden hangisi konusunda bizlere örnek olmuştur? Milli Mücadele , Mustafa Kemal Atatürk ‘ün komuta ettiği Türk ordusu ve milleti tarafından kazanılmıştır. Atatürk , bu mücadelede Türk halkını da örgütleyerek onları yönlendirmiştir.Yukarıdaki bilgilerden Atatürkün hangi özelliği ortaya çıkmaktadır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 15 sayısının bölenlerini aşağıdakilerden hangisidir? Dini bayramlarımız 2 tanedir. Bunlar; ............... ve ............ bayramıdır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? Bazı araştırmacılar, cirit oyununun eski Türklerde bir savaş manevrası olduğunu söylerler. Çünkü önceleri savaşlarda en etkili silah atlı savaşçıların elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı savaşçılar, manevra yeteneği kazanmak için savaş öncesi eğitim- lerinde değnek kullanırdı. Cirit oyununun savaş oyunu sayılması bu yüzden.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyede nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Aşağıdaki maddelerden hangisi yarı saydam ( ışığı az geçiren ) maddedir ? Lâle Devri'nde gözümüze çarpan; Doğu klasiklerinden Türkçeye çeviriler yapılmasıİstanbul'da çini ve kumaş imalathanelerinin açılmasıİlk defa çiçek aşısının kullanılmasıçalışmalarına bakılarak aşağıdaki alanların hangisi-ne yönelik ıslahat yapıldığı söylenemez? Durum 1- Asya Hun Devleti hükümdarı Mete ordusunuonlu, yüzlü ve binli gruplara ayırmıştır.Durum 2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde on başı, yüz başıve bin başı rütbeleri bulunmaktadır.Verilen iki durumdan çıkarılabilecek ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? • Uzun yolculuk yapan kişinin na- mazları seferi olarak kılması• Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişinin iyileşince orucunu tutması• Abdest uzuvlarından birisi yara olan kişinin mesh yaparak ab- dest almasıİbadetlerdeki bu uygulamalara aşağıdaki ayetlerden hangisi dayanak oluşturur? Vücudumuzda bulunan kemiklere verilen kemik çeşitleri eşleştirilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerine ait bir özellik değildir? Sözcüğünün ilk anlamı, temel anlamdır.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde "baş" kelimesi temel anlamda kullanılmıştır? Emre ödevini araştırırken internette tanıştığı bir kişi tarafından tehdit edildi bu durumunda ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapmalı ? Beş parmağın beşi bir olmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Bacı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir? Esra: pekmezEren: ayranErol: peynirEmel: simitYukarıdaki öğrencilerin hangilerinin söylediği bitkisel besinlerdir? Aşağıdakilerden hangisi zekat vermek için gerekli şartlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevide yer alan bölümlerden biridir? Alegorik bir eser olan Kutadgu Biligde anlayışı simgeleyen kahraman aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir ? 222 Sayılı İlköğretim Kanununa göre aşağıdaki ilköğretim kurumlarından hangisi mecburi ilköğretim kurumlarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir