S:1

Türk hikâye ve romanı 1930lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir?

Türk hikâye ve romanı 1930lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir? sorunun cevabı "Cevat Şakir Kabaağaçlı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
I would like to go to Cyprus for my summer holiday because the sea is fantastic. I also like sunbathing on sandy - - - - . Do your homework, - - - - ? Ayşe birinci gün 5 bardak, ikinci gün birinci günün 2 katından 3 eksik bardak su içti. Ayşe iki günde toplam kaç bardak su içti? Aşağıda bir canlı hücreye ait genetik birimler numaralandırılarak verilmiştir.I. GenII. DNAIII. NükleotidIV. Üçlü şifreBuna göre verilen birimlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? CANIM KİTAP Benim kitaplarım hep çiçek kokar. Renk renk güzellik kokar barış ve sevgi yayılır onların ortamında. Belki bu yüzden, kitaplarımla birlikte evimizde daha güzel bir dünya oluşur. En güzeli, ben daha anlayışlı, daha içten, daha sevecen biri oluverdim. Kuşlarla, kelebeklerle, ağaçlarla, bulutlarla dost oldum. Onları bizim insan yanımızla bütünleyerek değerlendirmek ne yararlı bir oyunmuş meğer. Evde daha güzel bir dünya oluşmasının sebebi parçaya göre nedir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? İlk Türk devletlerinde yazısız hukuk kurallarına ne denirdi? Önyargılar insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler? Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Yer kabuğunun - - - - I bulunan katman, ateş küredir. Bu katman çok sıcak olduğundan yapısındaki maddeler erimiş hâlde bulunur ve - - - - II adını alır. Yukarıda verilen cümlelerde I ve II ile belirtilen boş- luklara hangi ifadeler yazılmalıdır? Hicretden bir süre sonra Hz. Muhammed, Medinede yaşayanlarla bir sözleşme yaptı. ‘‘Medine Sözleşmesi olarak bilinen bu sözleşmeyle, Hz. Muhammed aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların dinleri ve inançları aynı olmasa da uymaları gereken evrensel kuralları koydu. Buna göre Medine Sözleşmesi için verilenlerden hangisi söylenebilir? Ayın bayrağımızdaki gibi göründüğü evre hangisidir? Aşağıda belirtilen namazların hangisi cemaatle kılınması şarttır? Ağaç ve taşların yosun tutan yüzleri hangi yönü gösterir? Müslümanların bir yıl önce ziyaret edemedikleri Kâbeyi Hudeybiye Anlaşması gereğince bir yıl sonra (629 yılında ) ziyaret etmelerine ne denir? Ali : What is your name?Azra : ..................................Boş bırakılan yere uygun gelen ifade hangisidir? Günümüzde komşuluk ilişkileri yok denecek kadar azaldı. Cümlesindeki altı çizilmiş sözcük grubunun cümledeki görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi tek sayı değildir? ✿✦✩✿✦✩✿.........✩ örüntüsünde eksik olan nesne aşağıdakilerden hangisidir? Solunumun temel amacı nedir? Hz Muhammed (sav) ev işlerinde nasıl davranırdı? Bir futbol takımı 11 futbolcu ile maç oynamaktadır. Maç esnasında 3 futbolcu kırmızı kart görüp oyundan çıkmıştır. Buna göre bu futbol takımı kaç futbolcu ile oyuna devam ediyordur? Bir su deposuna 200 L daha konulursa bu su deposunun yarısı dolacaktır. Deponun tamamı 4000 L ise bu depoda bulunan su kaç Litredir? Cahiliye döneminde putları reddederek tek ilah fikrini benimseyenlere ne ad verilirdi? Orta Asyada Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra 552 yılında kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Aile bütçesi hazırlanırken aşağıdaki giderlerden hangisine öncelik verilmelidir? Dünyanın etrafında dönen gök cismi hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesiyle ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından biri değildir? Acı sözcüğü hangi cümlede atasözü içinde kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 2 litresi 80 lira olan kolonyadan yarım litre almak istesem, kaç lira öderim? Hangi surenin adı, bolluk, bereket ve neslin devam etmesi ve cennette bulunan bir ırmak gibi anlamlara gelmektedir? Okulumuzda 645 kız, bunun 85 fazlası erkek öğrenci varken; 56 kız ve 89 erkek öğrenci daha kayıt yaptırdı. Bu durumda okulumuzun mevcudu kaç olmuştur? Sadece Allahta bulunan sıfatlara ne denir? Doğa ve emeğin birleşmesiyle üretilmiş olan, mal veya hizmet üretiminde kullanılan her türlü maddi araçlara sermaye denir.Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi sermayenin özelliklerinden değildir? "Dans Etmek" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Hastalığı giderek ağırlaşan Hz. Muhammed ..........yaşında iken ................ ......... tarihinde ................de vefat etti.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? İhtiyaçlar alınırken,I. En pahalısı alınmalıdır. II.Bütçemize uygun alınmalıdır. III.Biriktirilmeli, hepsi birlikte alınmalıdır.ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Doğru bilgiye insan doğuştan sahiptir. Biz bir şeyi öğrenmeyiz, sadece hatırlarız. Doğru eğitim hatırlamaya yardımcı olacak ipuçlarını veren eğitimdir.Bu metin bilginin kaynağı konusunda hangi görüşü desteklemektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir