S:1

(I) Divan-ı Hikmet XII. yüzyıl OrtaAsya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) HocaAhmet Yesevinin hikmet adınıverdiği şiirlerinin toplandığı bir
eserdir. (III) Öğretici bir eser olanDivan-ı Hikmet, olgun insanınözelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler,gazel nazım biçimiyle ve aruz
ölçüsüyle yazılmıştır.
Bu parçada numaralanmışcümlelerin hangisinde Divan-ıHikmet adlı eser ve hikmetlerhakkında yanlış bilgi vardır?

(I) Divan-ı Hikmet XII. yüzyıl OrtaAsya Türkçesinin en etkili ve güzel eserlerinden biridir. (II) HocaAhmet Yesevinin hikmet adınıverdiği şiirlerinin toplandığı bireserdir. (III) Öğretici bir eser olanDivan-ı Hikmet, olgun insanınözelliklerini, var oluşumuzun nedenlerini anlatır. (IV) Hikmetler,gazel nazım biçimiyle ve aruzölçüsüyle yazılmıştır.Bu parçada numaralanmışcümlelerin hangisinde Divan-ıHikmet adlı eser ve hikmetlerhakkında yanlış bilgi vardır? sorunun cevabı "IV." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(.....) Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri kayaçlardan oluşmuştur.(.....) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(.....) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü doğudan batıya doğrudur.(.....) Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.(.....)  Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?  Peygamberimizi, annesinin vefatıyla ilk himayesine alan akrabası kimdir? 8, 1, 7, 0 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı kaç olur? Oryantasyon eğitiminde aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmez? Rüya : Who uses the Internet most in your family?April : - - - - .  24 kilo domatesin yarısından 3 kilo daha fazlası ile salça yaptık.Geriye kaç kilo domates kalmıştır? I. Devletin sosyal denge ve barışı sağlamasıII. Devletin hukuki düzenlemelerini dini kurallara göre yapmasıIII. Din, vicdan, kanaat ve ibadet hürriyetlerinin sağlanmasıVerilenlerden hangileri laikliğin ilkelerindendir? Allah’ın varlığının öncesi olmadığını belirten sıfatı aşağıdakilerden  hangisidir? 1, 3, 4, 9, 17, 22, 35, 41, 56, 73, 91Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi asal sayıdır? Bir baba elindeki paranın tamamını 8, 10, 12 yaşlarındaki üç çocuğuna yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde dağıtıyor.Ortanca kardeş, küçük kardeşten 5 lira fazla aldığına göre babanın dağıttığı toplam para kaç liradır? Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 8472 ise eksilen kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi halkın giyim kuşamını belirleyen etkenlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi anı türünün özelliklerinden değildir? Hangi kelime ince ünlülerden oluşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisiyle gerçekleşmez? Aşağıda verilen ifadelerin başında yer alan boşluklara doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazınız (   ) 1. Çocuk Hakları Sözleşmesi Ülkemiz tarafından da imzalanmıştır.(   ) 2. Alışverişlerimizde fatura/fiş almalıyız.(   ) 3. Ramazan bayramı milli bir bayramdır.(   ) 4. Bir bireyin birden fazla rolü olabilir.(   ) 5. Tuşba, Hatay ili sınırları içerisinde yer alır. Aşağıdakilerden hangisi doğa olayı değildir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde parantezlegösterilen yere virgül (,) konulması gerekmez?  Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Alt kısmında gaz yağının konulduğu bir haznesi vardır. Gaz haznesinden yukarıya doğru çıkan bir fitil bulunur. Fitil üst kısmından yanarak çevreyi aydınlatır. Ayrıca fitilin yanan kısmının boyu kısaltılıp uzatılarak ışık şiddeti ayarlanır. Elektrikli aydınlatma araçlarının bulunuşuna kadar çok yaygın bir şekilde kullanılan bu aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir? Bir şirketin çalışanları için hizmet yılına göre yaptığı yıllık zammın cebirsel ifadesi 200x + 50 liradır.x hizmet yılını ifade ettiğine göre 10 yıllık hizmeti olan bir kişi 6 yıllık hizmeti olan bir kişiden kaç lira fazla zam alır? Göğüs kafesini inceleyen bir öğrenci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine varamaz? ise mRNA üzerindeki kodon aşağıdakilerden hangisi gibi olur?  “Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Selamın yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez? Buz, su ve su buharının hâl durumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir? My mother drives more …….than my father. She’s a careful driver.  Hangisi katı maddelerin özelliği değildir? I. Eğitim bölgesinin öğrenci sayısıII.Öğrencinin ailesinin gelir düzeyiIII. Yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumuIV. Desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre eğitim ve öğretim desteği yukarıdaki hangi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün yararlarından biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış hecelenmiştir?  Her toplumun kendine özgü değerleri vardır. Bu değerler, toplumdaki fertleri bir arada tutar. İnsanları tek tek fert olmaktan çıkarır, birlik beraberlik içinde yaşayan bir toplum hâline getirir. Bu paragrafa uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?  1.       Yazın gölge kovan, kışın karın ovar.2.       Kış kışlığını; kuş kuşluğunu gösterir.3.       Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.4.       Ağustosta beyni kaynayanın kışın kazanı kaynar.Numaralanmış atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır? Aşağıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle yapıldığında sondan ikinci kelime hangisi olur? Belli bir yükseklikten serbest bırakılan cisme 3 N’luk yer çekim kuvveti 2s etki ediyor.Buna göre cisme verilen itme kaç N.s’dir? Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’nin fonksiyonlarındanbiri değildir?  DNA parmak izi analizi, bir insanın DNA’sında bulunan nükleotit sayısının diğer insanlardan farklı olmasına dayanır.Buna göre,I. Babalık testindeII. Bulaşıcı hastalık teşhisindeIII. Suçluların bulunmasındaverilenlerden hangilerinde DNA parmak izi analizi yöntemine başvurulur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir