S:1

Aşağıdaki fabl-masal karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

Aşağıdaki fabl-masal karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Masalın sonuç bölümünde olayın ana düşüncesini ifade eden yargılar varken fabllarda bu özellik  yoktur." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
I. Göğüs kafesi genişlerII. Diyafram kası kubbeleşir.III. Akciğerlerin hacmi küçülür.Akciğerlerimizin içerisindeki basınç artarken, yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özellikleri arasında gösterilemez? Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri hangisidir? Bir düzgün sekizgen dik piramidin taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 16 cm ve yan yüz yüksekliği 10 cm olduğuna göre yanal alanı kaç santimetre karedir?A) B) C) D) Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun sanatçılarının özelliklerinden biri değildir? Dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarında yeşil, sarı ve kahverengi görünen katman aşağıdakilerden hangisidir? Bu eserde yazar, olaylardan çok, kişilerin olaylara karşı tepkileri üzerinde durmuştur. Kişilerin olaylar karşısındaki ruhsal durumları ayrıntılarıyla işlenmiştir. Eserde; sonbahar, havanın durumu, Boğaziçinin doğal güzellikleri, aşk ve müzik gibi konular Suad, Süreyya ve Necip arasındaki ilişki ile ele alınır. Suad ile Necipin arasındaki soyut aşk anlayışı somut bir yangınla bitirilir.Bu parçada tanıtılan Servetifünun Dönemi romanı aşağıdakilerden hangisidir? Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araçsallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? Kurtuluş Savaşının askeri bölümünü sona erdiren, diplomasi dönemini başlatan zafer aşağıdakilerden hangisidir? • Erime sıcaklığı• Kütle ve hacim• Renk ve koku• Sertlik ve yumuşaklıkVerilen özelliklerden kaç tanesi maddenin ayırt edici özelliklerindendir? sıcak – serin – servis – sucuk kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan üçüncü kelime hangisi olur? Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeleri Avrupaya taşıdı. Keşifleri destekleyen Avrupanın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? Hangi Seçenekte öznel bir anlatım yoktur? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ..... denir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allahın peygamberimize ilk emri hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında verilecek geçici görev harcını oluşturabilecek unsurları ifade etmektedir? Bir elin nesi var, iki elin sesi var.Bu sözle vurgulanmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında, aşağıdakilerden hangisinin kurulması, kaldırılması ile görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir? Aşağıdakilerden hangisi 3.sınıfa giden bir çocuğun yapabileceği bir sorumluluktur? Spagettinin İtalyadan, ulusçuluk fikrinin Fransadan, tütün içmenin Amerika yerlilerinden, yoğurdun Türklerden, dünyaya dağılması kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Allahın en güzel isimlerine ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durumunu düzeltmek anlamında bir deyim kullanılmıştır? Dert sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi daima büyük harfle yazılır? Dinimizce yasaklanmış yiyecek, içecek, iş ve davranışlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasında en sonda yer alır? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde Ne ekersen onu biçersin.atasözündeki anlam vardır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Most of the leaves - - - - by the end of November. Sermaye şirketlerinin üstünlüklerine yönelik verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Yangın sonucu ormanları azalan bir bölge16. de hızla ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. Bir araştırmacı bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki hipotezi savunmaktadır.Hipotez: Hızlı büyüyen baskın AA genotipli K türü ağaç, yangın bölgesindeki yavaş büyüyen çekinik aa genotipli K türü ağaç ile çaprazlanırsa, hızlı büyüyen ağaç elde edilir.Bu araştırmacının hipotezi için ne söylenebilir? Millî Eğitim Bakanlığının teorik ve uygulamalı sınavlarda başarı gösteren sürücü adaylarına verdiği belge aşağıdakilerden hangisidir? 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 kaç eder? gel eyleminin şimdiki zaman ikinci çoğul kişisi ile çekimlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir ? Milli mücadelede, TBMM Hükümetinin kazandığı ilk askeri başarı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde uygulanan kuvvet cismin şeklini değiştirmez? Zeynep yuvarlak masada oturuyor. Cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? Karenin bir iç açısı ile eşkenar üçgenin bir iç açısının farkı kaç derecedir? -20 Ocak 1921de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiyede; -Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. -TBMM başkanı ,hükümetin de başkanıdır. -TBMM yasama,yürütme,yargı yetkilerini bünyesinde toplamıştır. Bu kararlara bakılarak 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 6 + 5 kaç eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir