Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sanatta, bilimde, politikada veyabaşka alanlarda tanınmış kişilerinyaşamlarını anlatan yazı türüne- - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yereaşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sanatta, bilimde, politikada veyabaşka alanlarda tanınmış kişilerinyaşamlarını anlatan yazı türüne- - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yereaşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "biyografi  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ sert ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde “ zaman ” anlamı vardır? Ütopyalar, toplumsal düzenin iyileştirilemeyeceğine inanılan düşünürler tarafından, gerçekleşmesi fazla mümkün olmayan düşsel bir toplum modeli olarak tasarlanarak var olan sisteme eleştiriden doğmuştur.Buna göre, ütopyalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  • Bizans’ın, Türkler’e karşı direncini kıran ve Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu kesinleştiren savaştır• Türkiye Selçuklu Devleti’ni zayıflatıp yıkılış sürecine sokan savaştır.Yukarıdaki savaşlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Tekil kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? 12.  sınıf öğrencisi Seçkin, gerçekleştirdiği mülakatta şunlara dikkat etmiştir:I.   Mülakat yapacağı kişiden randevu almıştır.II.   Alınan cevaplara kendi yorumunu da katmıştır.III.    Konuşulan konuyla alakasız sorulara da yer vermiştir.IV.   Açık ve net sorular sormuştur.Bu mülakatta Seçkin, numaralanmış uygulamaların hangilerinde yanlışlık yapmıştır? Bir çiftçi meyve bahçesinden 4 525 kg elma, 660 kg erik ve 4 015 kg kayısı alıyor. Buna göre, çiftçi bahçesinden toplam kaç kg ürün almıştır? It is really hot outside. I would rather  -  -  -  -  at  home  than  go  out. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın emirleriniinsanlara bildirmek için seçtiği kişilerdir? Aşağıdakilerden hangisi namaz kılması gereken kişide aranan şartlardan biridir? İç Anadolu Bölgesi’nde hangi iklim türü hâkimdir? I like---------------------.I am a vet.