S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? sorunun cevabı "Siz pazara gide durun, biz arkanızdan geliriz." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki özelliklerden hangisi eski ve yeni kimlik belgelerindeki farklardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından değildir? Kasabaya yeni atanan genç öğretmen, kısa sürede öyle olaylara tanık olmuştu ki: Bir ay içinde, bir ömürde öğrenebileceklerimin hepsini öğrenmiş gibiyim. diyordu.Bu sözleri söyleyen kişinin durumu, aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? Nerede ve ne zaman olursa olsun daima hakkın ve haklının yanında olan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ? Aşağıdakilerden hangisi hem karada hem de denizde yaşar? Hz. Muhammed (sav.)in kendisinden sonra vefat eden çocu-ğu hangisidir? 13 Şubat 1925te çıkan Şeyh Sait İsyanı;I. Ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesine,II. Güvenlik ve asayiş sorunu yaşanmasına,III. Takrir-i Sükûn Kanununun çıkarılmasına,IV. Musul Meselesinin Türkiye aleyhine sonuçlanmasına neden olmuştur.Yukarıda numaralanmış sonuçlardan hangileri, isyanın Türk dış politikasını olumsuz etkilediğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisinin, Karadenizin kuzeyinden batıya doğru hareketleri Kavimler Göçüne neden olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? Doğruluk iyiliğe,..........cennete götürür.Yalan kötülüğe,.........cehenneme götürür.Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir? İlk kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kuranın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerden değildir? Çaya şeker atıp karıştırdıktan sonra tadına bakıldığında tatlı olduğu anlaşılır. Bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir? Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı nedir? Aşağıda verilen kimyasallardan hangisi doğal toprak kirlili-ğine neden olabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisine ünlem işareti konmalıdır? Elif, sepete önce 16, sonra da 9 portakal koydu. Sepette kaç portakal oldu? Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? l. Sertlikll. Parlaklık lll. EsneklikIV. PürüzlülükYukarıdakilerden hangileri maddenin dokunma duyusuyla algılanabilir? Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında bulunmaz? Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bir çıkarma işleminde fark 254 tür. Eksilen 52 artarsa yeni fark kaç olur? Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları antlaşmadır. Bu antlaşmayla birçok kabile Müslüman oldu ve İslam hızla yayılmaya başladı.Hakkında bilgi verilen bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? "yoğurt - ayran" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin etkilen- diği yazarlardan biri değildir? 25' ten başlayıp üçer üçer sayarsak hangisini söyleyebiliriz? Peygamber Efendimizin Dinin direğidir buyurduğu ibadet hangisidir? Hacla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan bakanlık aşağıdakilerden hangisidir? Arjantinli yazar Jorge Luis Borges bir akşam kentten taksi ile evine dönüyormuş, araba evin önünde durunca sürücü Demek siz Bay Borges, siniz, sizden para alamam. demiş. Bir, iki... derken ünlü yazar bindiği arabayı evinin önünde değil de daha aşağıda durdurmaya başlamış. Bu kez de sürücü Demek siz Bay Borgesʼin komşusu oluyorsunuz. demez mi! Kurtuluş yok. Ünlenmiş olmanın sıkıcı yanları saymakla bitmez. Bakmayın siz Beni tanıdılar. diye övünenlere, onlar üne ermemiş ama kendilerini ünlü gibi göstermek isteyen kimselerdir. Üne doymuş olanlar ise ----.Bu parçanın son cümlesi düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? I. Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin azaltılmasıII. Denizlerin kirletilmesiIII. Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğada kontrolsüz çoğalmasıIV. Aşırı avlanmaların engellenmesiYukarıdakilerden hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir? Bir toplumun gelişmişlik düzeyi eğitim düzeyiyle ilişkilidir.Kaliteli eğitime sahip olan ülkeler her alanda ileri gitmişlerdir. Yukarıda verilen paragrafta eğitimin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Papatyanın hücrelerini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir