S:1

She hasnt swum in the sea - - - - she moved this city.

She hasnt swum in the sea - - - - she moved this city. sorunun cevabı "since" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Komşu kime denir ? Ben, Fatma ve Tarık, akşama size geleceğiz. Cümlesinde zamir görevinde kaç tane kelime vardır? Bir okul yöneticisinin, görevini icra ederken tarafsız ve objektif olmasını etkileyen veya etkileyecekmiş gibi gözüken özel bir yakınlık ya da ilişkisi olduğu kişi ve kuruluşların özel menfaatinin olduğu kamusal işlerde bir görev üstlenmesi durumunda ortaya çıkması muhtemel etik sorun aşağıdakilerden hangisidir? Dünya kendi ekseninde hangi yöne doğru doner? Bir düşüncenin, yargının, önermenin dayanaklarını, gerekçelerini ortaya koyma temellendirme olarak adlandırılmaktadır. Felsefede önermelerin, yargıların deney ve gözlem yoluyla doğrulanması söz konusu olmadığından gerekçe ve dayanak gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde temellendirilmiş bir görüşün felsefe içinde bir değeri vardır.Felsefi görüşlerin temellendirilerek ifade edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi çeşitli konulardaki problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen teknikler üzerinde çalışan uygulamalı psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? Kış mevsimi için hangi hazırlıkları yaparız? Read the dates: 09. 09 Göz sağlığı için uygun aydınlatma hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur´an-ı Kerim´le ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşında ........... karşı halkı örgütlemiş, Kafkas Cephesinde ................. kar- şı savaşmıştır. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen;I. homolog kromozomların ayrılması,II. DNAnın kendini eşlemesi,III. kardeş kromatitlerin ayrılmasıolaylarından hangileri mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferinin sebebini oluşturur? Belirli bir şekli yoktur.Bulundukları ortama yayılırlar.Kap içinde sıkıştırılabilirler.Akışkandırlar Yukarıda açıklanan özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Güneş tutulması ile ay tutulmasının ortak noktası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Metinde bahsedilen doğal afetin zararlarını azaltmak için dere yataklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Onlar basamağında 2, birler basamağında 7 olan sayı kaçtır? "Giriş - çıkış" kelimeleri arasındaki ilişki hangi seçenekte vardır? Türkiye´de sicaklik dagilisinda asagidakilerden hangisinin etkisi yoktur? Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak, toplumun önemli ihtiyaçları arasındadır. Bu ihtiyacı karşılayan birçok kurum vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi beklenti belirten bir yargıdır? Yollara tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik olduğunun göstergesidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin Eğitimcilerle İlişkilerde Etik İlkeler den değildir? Aşağıdakilerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek değildir? Salim Öğretmen, öğrencilerine sigaranın zararlarıyla ilgili kısa bir film izletmiş ve daha sonra öğrencilerden sigara kullanımının nedenleri, sonuçları hakkında tartışmalarını istemiştir. Son olarak öğrencilerden sigara kullanımının önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alarak etkinliği sonlandırmıştır.Salim Öğretmenin öğrenme ortamlarında kullandığı yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? I. Çirmen SavaşıII. Niğbolu SavaşıIII. Sırpsındığı SavaşıIV. Ankara SavaşıYukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır? Tazeliğini kaybetmiş, uzun süre dışarıda beklemiş, çürümeye başlamış ve bozulmuş besinleri tüketmek sağlığımıza ............... verir.Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? [(+2) · (–3)] + [(+2) · (+8)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi turunçgil meyvesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi uyduların uzaya gönderiliş amaçlarından biri değildir? Hecenin beş şairinden biridir. Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairidir. Şair; Anadolunun acısına, yerinde ve kuvvetli çizgilerle dokunarak halkımızın incelik ve üstünlüklerini gösteren bir edebiyat oluşturmuştur. Anadoluyu anlattığı şiirlerinde dört yüz yıl önceki saz şairi Karacaoğlanın şiirlerinin çıkış noktası olan yurt güzelliklerine ait yerli çizgiler bulunur. Şiirlerindeki uyumu ölçü ve uyak ile sağlamıştır. Aşırı ve özentili abartmalara başvurmadan içten duygularla, anlaşılır bir dille söylemiştir şiirlerini. Çoban Çeşmesi en tanınmış şiirlerindendir.Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir? Işığın bir yüzeye çarparak geldiği ortama geri dönmesine .............................. denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıtılan bir maddeye şekil verilerek elde edilmemiştir? Hakem Olayı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarından biri değildir? Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır? Hangi kelimenin hece sayısı en fazladır? Aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir