S:1

A: The lights of their home are on.
B: They - - - - be at home.

A: The lights of their home are on.B: They - - - - be at home. sorunun cevabı "must" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimedir? Kültürel kimliğimizin önemli değerlerinden olan türkülerimizin nesilden nesile akta- rılmasında herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Çevre kirliği ile ilgili hangi bilgi doğrudur? (–2) · (+9) - (+10) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Al­lah (c.c.) Kur anda, Ey iman edenler! Al­lah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun...5 buyurmuştur.Yukarıdaki ayette İslamın sakınmasını istediği davranışlardan hangisi söylenmemiştir Nüfus cüzdanı hangi kurum tarafından verilir? Mektep ile okul kelimeleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki, tutsak ile aşağıdakilerden hangisi arasında varır? Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarımızı israf etmeden kullanmaya örnek bir davranış değildir? Simge altı yaşında okula başladı. Simge hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iyi kelimesinin zıt anlamlısıdır? Somut adları hangi organımızla doğrudan algılamayız? Hangisinin gerçekleşmesinde kuvvetin etkisi yoktur? 23 x (112 – 93 ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz Hendek Savaşında sahabeden Selman-ı Fârisînin teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırmıştır. Böylece düşmanın şehre girmesine engel olunmuştur.Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılması gereken bir sonuçtur? - - - -, üeticilerimizin araç gereç güre, ilaç tohumve işçlik gibi giderlerini karşılamak amacıylauygun koşllarda kredi desteğ sağar.Verilen cüledeki boşyer, aşğıakilerdenhangisi ile tamamlanısa bilgi doğu olur? Annesi, Ebrudan kendisine su getirmesini istedikten sonra Ebrunun,I. Bilgisayarda izlediği videoyu durdurur,II. Mutfağa gider,III. Bardağa suyu doldurur,IV. Annesine suyu verir.verilen davranışlarından hangileri merkezi sinir sisteminin denetiminde gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır? 5 saat 55 dakika kaç dakika eder? Kuran-ı Kerimin ilk kez indirimeye başladığı zaman hangisidir? Avukata söyle nafile beklemesin .aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır? Küçük masasının başına geçen Hasan sürekli bir şeyler yazıyordu.Bu cümlede aşağıdaki isim çeşitlerinden hangisinin örneği yoktur? Vücudun denge ve hareket merkezi olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kişinin anne babası vefat ettikten sonra yapacağı iyiliklerden değildir? Cotton is .................... in warm places.A) caughtB) builtC) frozenD) grown Kümesteki 17 tavuğun kaç tane ayağı vardır? Vücudumuzda kanın dolaşmasını sağlayan yapıya ne denir? Japonya'nın ve dünyanın en kalabalık şehri hangisidir? Bu topraklar bizim olalı güneş başka güzel doğupbatıyor. Dereler, türküler söyleyerek akıyor göllere.Anadolu çiğdemi baharın müjdecisi olmuş,etrafa kokular saçmakta. Dağlarda çobanlar kavalçalıyor kuşlara, çiçeklere ve kuzulara.Bu parçada aşağıdaki duyu organlarının hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur? Peygamberimizin babasının vefatından sonra himayesinde kaldığı şahıslar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? Hz. Peygambere Muhammed ismini kim vermiştir? ÇOCUKLARIM VE BEN Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar. Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu. O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı. Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allahım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Nerede top oynamışlar? Resmi yazılarda, metni imzalayacak olan makam sahibinin adı, soyadı ve unvanı metnin bitiminden sonra nereye yazılır? • Lat• Menat• UzzaVerilenlerin ortak özelliği, aşağıda- kilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan de veya ek olan -denin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hudeybiye Antlaşmasının hemen sonrasında Müslümanlara sığınan ancak anlaşma gereğince geri verilen sahabi kimdir? Kalbi temiz insan denince aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaz? Yürütmek sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Hüzün yılı diye adlandırılan yılda peygamberimiz kimleri kaybetmiştir ? Her sabah uyanınca Ben bilirim işimi. Yüzümü sabunlarım Fırçalarım dişimi.Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir