S:1

• Tarım alanlarının az olması
• Kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların olması
• Yeraltı ve yerüstü kaynaklarınınyetersiz olması
gibi özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde denizticaretinin ve balıkçılığın gelişmesine olanak sağlamıştır.

• Tarım alanlarının az olması• Kıyılarında liman olmaya elverişli ada ve yarımadaların olması• Yeraltı ve yerüstü kaynaklarınınyetersiz olmasıgibi özellikler aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde denizticaretinin ve balıkçılığın gelişmesine olanak sağlamıştır. sorunun cevabı "Akdeniz  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
18 km 80 m lik yolun 9 km 120 m si asfalt olmuştur. Geriye asfaltlanacak kaç m yol kalmıştır? Vatandaşın kendisiyle ya da kamuyla ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yetkili makamlara başvurma hakkına ne denilmektedir?  Aslı, besinleri taze taze tüketmeyi sever. Sebzeleri, meyveleri sadece kendi mevsiminde yer.Manavdan çilek alan Aslı, hangi mevsimi yaşamaktadır? “Çıkarmak” sözcüğü hangi cümlede “ikram etmek” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi atmosferde her zaman bulunan ancak oranı yere ve zamana göre değişen gazlardan biridir? 4 metre kumaşın 143 cm’sini kullandım.Geriye kaç cm kumaş kalır?  Aşağıdaki ayetlerden hangisi dinin istismar edilmesi ile ilişkilendirilebilir? Ünlü bir filozofa sormuşlar:-Servet ayaklarınızın altında olduğu hâlde neden bu kadar fakirsiniz?Filozof cevap vermiş:-Ona ulaşmak için başkalarına boyun eğmek lazım da ondan...Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerin karşısındaki kutucuğa Doğru ise “D” Yanlış ise “Y” yazınız .(.....) Birden  fazla  ilah  olması  durumunda da  evrendeki  düzen  aynen  devam  ederdi.(.....)  Allah, kimsenin olmadığı yer ve zamanda bile kullarının yaptıklarını işitir ve görür.(.....)  Evrendeki oluşumlar, canlıların dünyaya gelmesi, kendiliğinden ortaya çıkmış olaylardır.(.....)  Başarılı olmak için çalışmadan dua etmek yeterlidir.  (.....)  İhlas Suresi Allah’ın varlığı, birliği ve hiçbir şeye muhtaç olmamasından bahseder. Aşağıdakilerden hangi hedef yazılırken dikkate alınmaz? Aşağıdakilerden hangisi, Allah sevgisinin bir sonucu olabilir? Aşağıdakilerden hangisi somut isimdir? “Ağır” sözcüğü hangi cümlede “davranışları yavaş olan” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır? Bizlere verdiği nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmeye ne ad verilir? Yerleşim yerlerine yakın yerlere fabrika kurulursa aşağıdaki hangi sorunla karşılaşılır? Mimar Sinan’ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserim dediği cami ve caminin bulunduğu il aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisinin görüldüğü yerlerde rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmaktadır? Çevremizde bazı yerler doğal, bazı yerler ise yapay çevre olarak adlandırılabilir.Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek verilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ''sakat'' sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?Sakat fikirleri ile etrafındakileri de zehirliyordu. Saf bir katı ile ilgili;• Erime noktası yüksektir.• Katı halde elektrik akımını iletmez.• Sıvısı ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.bilgileri veriliyor.Buna göre bu madde aşağıdakilerden hangisidir? Milli birlik ve beraberlik ağıdakilerden hangisini çağrıştırır? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz cümledir? Aşağıdakilerden hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında verilecek geçici görev harcını oluşturabilecek unsurları ifade etmektedir? Hangisi nezaket ifadesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanların manevi ihtiyaçlarından biri değildir? Ahmet : -Baba, bu namaz uzun sürdü? Baba : -Oğlum bu, Ramazan ayına özgü 20 rekat kılınan bir namazdır.Bu diyalogda geçen namaza verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? İhtimal sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? • Yahudiler kendi dinlerini serbestçe yaşayacaklar.•  Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?  Yarım litresi 8 lira olan sütün 4 litresi kaç liradır ? (1) Ülkemizdeki ceylan türlerinden biri de Hatay ceylanıdır. (2) Hatay ceylanının boyu 10-115 cm, kilosu 17- 30 kg civarındadır ve 22-29 cm uzunluğunda boynuzları vardır. (3) Zarif yapılı, ince bacaklı, çok güzel ve iri gözlü bir hayvandır. (4) Karın kısımlarında kahverengi ve beyaz renkler görülür.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Emel’in 24 fındığı vardı. Fatma’nın fındığı ise Emel’ den 9 fazladır.İkisinin fındıkları toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazılışında yanlışlık yoktur? “Altı yüz altı bin altı” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Doğum günü pastamı annem 12 dilime ayırdı. 8 dilimini yedik.Pastamdan geriye kaç dilim kaldı? İnsanın içinde yaşadığı toplumdan etkilenerek toplumun beklentilerine uygun tepkide bulunmasına ‘’sosyal davranış’’denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bir davranış değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi insanın akıllı, özgür ve sorumlu bir varlık olmasına örnek oluşturur? 40 yumurtanın yarısı satıldı. Geriye kaç yumurta kalmıştır? “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha üstündür.”Bu hadiste, ibadetler ile ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir